PL EN


2020 | 3(18) | 124-143(20)
Article title

NEGACJA AUTORYTETÓW I POGARDA A SPOŁECZEŃSTWO MASOWE

Content
Title variants
EN
THE NEGATION OF AUTHORITIES AND THE CONTEMPT IN MASS SOCIETY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author takes up the problem of the negation of authorities in mass society. She points to their significance so far and the premises of their contemporary negation. Not without significance in this case is the issue of rejecting higher values in favour of the pragmatisation of life and the formation of a mass society, whose main principle is mediocrity. The aim of the considerations is to indicate the manifestations of contemporary processes resulting in the negation of authorities of an axiological nature, and the contempt for higher values. They are reflected in such areas of culture as science, art, politics and religion.v
Keywords
Year
Issue
Pages
124-143(20)
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski, al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, e-mail: kmcwynar@univ.rzeszow.pl, ORCID ID: 0000-0001-8763-8928
References
 • Arnold, M. (1869). Culture and Anarchy: an Essay in Political and Social Criticism, London: Smith, Elder, & Co.
 • Berkeley, J. (1890). Rzecz o zasadach poznania, tłum. F. Jezierski. Warszawa: Skład Główny w Księgarni E. Wendego i S-ki.
 • Beta Writer (2019). Lithium-Ion Batteries. A Machine-Generated Summary of Current Research. Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16800-1
 • Bocheński, J.M. (1993). Logika i filozofia. Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cwynar, K.M. (2013). O potrzebie powrotu do (zapomnianych) idei, ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, 13, 238–242.
 • Kłoskowska, A. (1980). Kultura masowa. Krytyka i obrona, wyd. II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ortega y Gasset, J. (2002). Bunt Mas, tłum. P. Niklewicz. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A.
 • Readings, B. (2017). Uniwersytet w ruinie, tłum. S. Stecko. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Sloterdijk, P. (2003). Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie, tłum. B. Baran. Warszawa: Czytelnik.
 • Spengler, O. (2014). Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii powszechnej, wybór i oprac. H. Werner, tłum. J. Marzęcki. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Szachaj, A. (2012). Kultura upokarzania. Odra, 2, 40–44.
 • Tocqueville, A. de (1835). De la démocratie en Amérique [t. I 1835, t. II 1840]. Paris.
 • Zachariasz, A.L. (2001). Kultura. Jej status i poznanie. Wprowadzenie do relatystycznej teorii kultury, wyd. II. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Zachariasz, A.L. (2002). Filozofia. Jej istota i funkcje, wyd. III. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Zachariasz, A.L. (2017). Ruina uniwersytetu czy uniwersytet w ruinie? ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, 17, 247–261. DOI: 10.15584/sofia.2017.17.15
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29d89c66-0d59-460d-9bed-04c82db9ca5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.