PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 72-80
Article title

Turbulentność otoczenia a źródła pozyskiwania technologii

Authors
Content
Title variants
EN
Environment Turbulence and Source Technology
RU
Турбулентность окружающей среды и источники приобретения технологий
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zidentyfikowanie wpływu tendencji określających turbulentność otoczenia na źródła pozyskiwania technologii w przedsiębiorczości technologicznej. Do tego celu wykorzystano modelowanie dychotomiczne ze zmienną zależną typu probit. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The issue of this article is topical and important. Until now, there was no detailed empirical analysis of the impact of source of technology transfer on trends defining turbulence in the business environment. The study used econometric modelling with the dichotomous dependent variable of the probit type. This is a research paper.
RU
Цель представляемых рассуждений – выявить влияние тенденций, определяющих турбулентность окружающей среды, на источники приобретения технологий в технологическом предпринимательстве. С этой целью будет использовано дихотомное моделирование с зависимой переменной типа пробитрегрессии. Работа имеет характер исследовательской статьи.
Year
Pages
72-80
Physical description
Contributors
author
References
 • Ansoff H.I. (1985) Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Głodek P., Gołębiowski M. (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP, Warszawa.
 • Haffer J. (2009), Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 • Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K. (2010), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa.
 • Kleinbaum, D.G., Klein, M. (2002), Logistic regression – a self-learning text (wyd. 2), Springer, New York.
 • Kotler Ph., Caslione J.A. (2009), Chaos. Zarzadzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Krupski R. (2011), Kontekst turbulencji otoczenia w badaniach empirycznych nad strategiami przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 • Masłyk-Musiał E., Rakowska A., Krajewska-Bińczyk E. (2012), Zarządzanie dla inżynierów, PWE, Warszawa.
 • Matusiak K.B., Guliński J. (red.), (2010), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa.
 • Perechuda K. (red.) (2008), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1934), The theory of economic development; an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle, Harvard University Press, Cambridge.
 • Sull D. (2009), How to thrive in turbulent markets, “Harvard Business Review”, No. 87(2).
 • Tylżanowski R. (2015), Zewnętrzne źródła finansowania procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, DOI: 10.15611/pn.2015.401.49.
 • Wiśniewska J. (2009), Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw, (w:) Janasz W. (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • http://www.sciencenetwork.eu/czym-jest-transfer-technologii,20,20.html [dostęp: 30.01.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29d8f568-f429-4330-8fac-e7e84db2f9b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.