PL EN


Journal
2016 | 96 | 3 | 15-26
Article title

Miejsce dialektyzmów w języku potocznym (na przykładzie forów internetowych)

Title variants
EN
The place of local dialect forms in colloquial language (as exemplified by Internet forums)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest obecność właściwości dialektalnych w języku potocznym. Bez wątpienia gwary są systemami recesywnymi, jednak ich zanik nie dokonuje się tak szybko, jakby się mogło zdawać. Niektóre właściwości gwar charakteryzują się znaczną trwałością i są obecne w szeroko rozumianej komunikacji potocznej. Dialektyzmy albo są wprowadzane do wypowiedzi w celach stylizacyjnych, albo pojawiają się wskutek niedostatecznej kompetencji użytkowników języka. Zagadnienie zostało omówione na materiale wyekscerpowanym z forów internetowych. Pokazane zostały obecne w tekstach internautów wybrane cechy gwarowe z płaszczyzn: fonetycznej, morfologicznej i leksykalnej.
EN
The subject of the article is the presence of dialectal features in the colloquial language. Local dialects are indubitably recessive systems, but the process of their disappearance is slower than it may seem. Some properties of local dialects are strong and present in the widely understood colloquial communication. Local dialect forms are introduced into utterances either in order to stylize them or as a result of the language users’ insufficient competence. The issue was discussed on the basis of the material excerpted from the Internet forums. The author presents selected dialectal features within the area of phonetics, morphology and lexis that were found in the Internet users’ posted messages.
Journal
Year
Volume
96
Issue
3
Pages
15-26
Physical description
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29daa587-6e11-47ed-a484-a4ed40cc310f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.