PL EN


2013 | 2 | 145-154
Article title

WYŻSZE SZKOLNICTWO ZAWODOWE PODREGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO WOBEC POTRZEB KADROWYCH LSSE

Content
Title variants
EN
HIGHER VOCATIONAL EDUCATION OF THE PODREGION LEGNICKOGŁOGOWSKI IN THE LIGHT OF STAFFING NEEDS OF THE LSSE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł nawiązuje do funkcji uczelni społecznie zaangażowanej i teorii interesariuszy. Prezentuje przykład dobrych praktyk realizowanych pomiędzy Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (LSSE) a uczelniami Podregionu Legnicko-Głogowskiego. W dobie poszukiwania nowych, efektywniejszych modeli kształcenia zawodowego na poziomie wyższym, prezentowany przypadek może być inspiracją do współpracy na rzecz rozwijania lokalnego rynku pracy.
EN
The abstract refers to the functions of the universities socially involved and to the stakeholders’ theories. It presents the example of best practice carried out between the Legnica Special Business Zone and the universities of the Legnica-Głogów sub-region. In the period of searching new, more efficient models of professional education at the higher level, the case specified here may become the inspiration to commence the cooperation for the local labour market development.
Year
Issue
2
Pages
145-154
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
  • Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
References
  • Białecki J., Międzynarodowe badania, debata i polityka edukacyjna, [w:] „Nauka i szkolnictwo wyższe” 2008, nr 1 (31).
  • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  • Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse, GUS: Warszawa 2012.
  • Niesporek A., Kupiec T., Bryzie A., Saczawa P., Morawski R., Badanie rynku edukacji wyższej i kształcenia ustawicznego na terenie dolnego śląska. Raport podsumowujący badania, Dolnośląskie Obserwatorium Rynku Pracy.
  • Olszewski W, W poszukiwaniu modelu uczelni lokalnej – studium przypadku, [w:] Adamczyk M., Chmiel A., Społeczności lokalne. Problemy, zmiany, rozwój, Wyd. DWSPiT, Polkowice 2012.
  • Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. dolnośląskim w I półroczu 2012 r., DWUP.
  • Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian, Wyd. IBE, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29db697d-ad68-41e3-8db9-b41927910842
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.