PL EN


2016 | 19 | 3(43) | 91-115
Article title

Feliks Topolski, Henryk Gotlib i Ralph Sallon jako autorzy ilustracji w dwutygodniku „Free Europe” w latach 1939–1945: wstęp do badań

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera charakterystykę i zestawienie statystyczne materiału ilustracyjnego autorstwa F. Topolskiego, H. Gotliba, R. Sallona zamieszczonego w polskim, anglojęzycznym dwutygodniku politycznym „Free Europe” redagowanym przez Kazimierza Smogorzewskiego i wydawanym w Londynie w latach 1939–1945.
Year
Volume
19
Issue
Pages
91-115
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji
References
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943, Kielce 2005.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Świat bez granic… „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” [R.] 2010, t. 2, s. 221–244.
 • Franz W., Wstępne badania nad szatą graficzną gazety, „Zeszyty Prasoznawcze” 1963, nr 1–2, s. 44–45.
 • Frenkiel S., Henryk Gotlib, „Wiadomości” 1969, nr 10, s. 3.
 • [Jarowiecki J., Myśliński J., Notkowski J.], Prasa polska w latach 1939–1945, Warszawa 1980, s. 150.
 • Habielski R., Polski Londyn, Wrocław 2000.
 • Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.
 • Kilian J., Feliks Topolski — kronikarz XX wieku, [w:] Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku, red. M. Fik, Warszawa 1992, s. 182.
 • Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od wrzesnia 1939 roku, t. 1, AJ, Lublin 1976.
 • Kowalik J., Czasopiśmiennictwo, [w:] Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965.
 • Leitgeber W., W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939–1945. Od Coëtquidan do „Rubensa”, London 1972, s. 347.
 • Lewandowska S., Prasa polskiej emigracji wojennej 1939–1945, Warszawa 1993, s. 313.
 • Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 1–2, Londyn 1964–1965.
 • Łukasiewicz S., Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, Warszawa – Lublin 2010, s. 49.
 • Malinowski J., Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 349.
 • Pepliński W., Kontrowersje wokół koncepcji organziacji polskiej akcji propagandowej w Wielkiej Brytanii na początku II wojny światowej, „Teki Historyczne” [R.] 1994–1995, t. 26, s. 252.
 • Rojek P., Teoria Strefy Środkowej. Kazimierz Smogorzewski i aktualność polskiego federalizmu, „Pressje” 2012, teka 30/31, s. 56–57.
 • Sikorski T., Karykatura polityczna jako źródło do badań nad historią Drugiej Rzeczypospolitej. Postulaty badawcze, „Historia i Polityka” 2009, nr 1, s. 63–81.
 • Smogorzewski K., Myśli o integracji Europy Środkowo-Wschodniej 1939–1944, oprac. J. Smogorzewska, P. Latawski, Warszawa 2001, s. 50.
 • Sokoop E. M., , Pisane na kolanie. Pamiętnik bez patosu, Warszawa 1997, s. 54.
 • Supruniuk M., O prasie polskiej emigracji wojennej. Na marginesie pracy Stanisławy Lewandowskiej: Prasa polskiej emigracji wojennej 1939–1945, „Zeszyty Historyczne” 1993, z. 106, s. 139–158.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/3525
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29dc4964-fd7e-4a35-bcaf-69133e4bf5ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.