PL EN


Journal
2014 | 7 | 113-126
Article title

Комунікаційна політика Данії в контексті комунікаційної політики Європейського Союзу

Content
Title variants
EN
Communication Policy of Denmark in the Context of the European Union Communication Policy
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
Polityka komunikacyjna obejmuje zestaw zasad i środków ukierunkowanych na obiektywne i bezstronne upowszechnienie informacji, ustanowienie przejrzystych stosunków między władzą a społeczeństwem obywatelskim i biznesem, przysłuchiwanie się potrzebom i wymaganiom obywateli, udział obywateli w procesie podejmowania ważnych decyzji. Unia Europejska opracowuje zasady i sposoby realizacji polityki komunikacyjnej poprzez szereg regulaminów. Państwa członkowskie na podstawie ustalonych zasad rozwijają przejrzyste stosunki między rządem i społecznością, licząc się z potrzebami i interesami swoich obywateli. Celem przeprowadzonego badania jest analiza konkretnych działań polityki komunikacyjnej Danii jako kraju, który zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów członkowskich UE w zakresie poziomu umiejętności elektronicznych ludności. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy aktów prawnych i stron internetowych.
EN
Communication policy covers the set of principles and measures directed at objective and unprejudiced dissemination of information, establishment of transparent relations between the authority and civil society and business, listening to citizens’ needs and requirements, involving citizens in the decision-making process. The European Union elaborates the principles and directions of the communication policy implementation in a number of normative documents. The EU member-states take the defined principles as the basis and develop transparent relations between the authority bodies and society, paying great attention to the needs and interests of their citizens. The aim of the article is to analyze the specific measures of Denmark’s communication policy as the state that occupies the top ranking position according to the citizens’ e-skills level. The research is grounded on the analyses of normative documents and sites.
Journal
Year
Issue
7
Pages
113-126
Physical description
Artykuł
Dates
published
2014-10-10
Contributors
  • Lesia Ukrainka Eastern European National University
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29e56912-edeb-4fbd-bdce-db88afe49573
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.