PL EN


2014 | 1(12) | 97-110 (14)
Article title

OBLICZA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI POLONIJNYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNIJNEJ PIĘTNASTKI

Authors
Content
Title variants
EN
FACES OF CONTEMPORARY POLISH DIASPORA ORGANIZATIONS IN THE SELECTED MEMBER-STATES OF EU-15
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article deals with issues to do with organizational life of the Polish milieus in the “old” Member States of the EU-15. It is predominantly focused on the most recent forms of the Poles’ activity which used to be considered an absolute novelty just a few years ago. This is exemplified by a functional analysis of women’s organizations, self-help groups as well as organizations grouping top class specialists. The Author tries to explain the reasons why the Poles flowing into the EU countries try to resolve their problems by themselves. Also, the Author attempts to answer the question why old Polonia organiza-tions are not always able to respond effectively to the recent migrant community needs.
Year
Issue
Pages
97-110 (14)
Physical description
Contributors
author
 • Zakładz Historii Najnowszej Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
 • Babiński G., 1992, Uwarunkowania przemian organizacji polonijnych w Europie i Amery-ce [w:] Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań.
 • Czop E., 2013, Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992–2011). Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. 2009, Emigracja ostatnia?, Warszawa.
 • Nowosielski M., 2011, Profil działalności polskich organizacji w Niemczech, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 3.
 • Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012, Warszawa 2013.
 • Stanek M., Sobczak E., 2008, Wymiary życia polonijnego w Hiszpanii [w:] Poza Ojczy-zną niosą Ojczyznę – przeszłość i teraźniejszość Polonii hiszpańskiej, red. I. Barlińska, M. Raczkiewicz, M. Stanka, Kraków.
 • Kazimierczak K., Centrum Informacji Komputerowej dla nowo przybyłych, www.polonia info.se/artykul.php?ide=1140 (3.02.2014).
 • O nas – Stowarzyszenie, www.catalunya-polonia.com/page.php?id=1 (23.01.2014).
 • Polish City Club, www.mojawyspa.co.uk/artykuly/15276/polish-city-club (1.02.2014).
 • Pośpieszyńska A., Polska spolecznosc w Irlandii, http://irishpolishsociety.ie/pl/historia/ polska-spolecznosc-w-irlandii/ (10.01.2014).
 • Spotkanie założycielskie „Polish City Club”, paryz.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/spotkanie_ zalozycielskie_polish_city_club (2.02.2014).
 • Stowarzyszenie Polskie w Aberdeen, www.mojawyspa.co.uk/katalog-firm/26/209/Stowa rzyszenie-Polskie-w-Aberdeen (23.01.2014).
 • Szymanowska W, Polka International, www.twojewiadomosci.com.pl/content/polka-international (16.01.2014).
 • http://www.biblioteka.ie/onas.htlm (23.01.2014).
 • http://www.gazeta.ie/forum/index.php?showtopic=873 (15.01.2014).
 • http://www.mycork.org/1-o-stowarzyszeniu-mycork (6.02.2014).
 • http://www.polska.lu/informatorium/polacy.html (4.02.2014).
 • http://www.poskdublin.org (3.02.2014).
 • http://www.superpolonia.infos/news,115,Media_polonijne_East_Midlands_po_polsku.htlm (4.01.2014).
 • https://www.polishprofessionals.org.uk (2.02.2014).
 • www.emito.net/katalog_firm/polish_associaton_aberdeen_694721 (1.02.2014).
 • www.emito.net/katalog_firm/posk_polski_osrodek_spoleczno_kulturalny_694788 (1.02. 2014).
 • www.llanelli.infolinia.org (12.01.2014).
 • www.mojawyspa.co.uk/artykuly/15668/Stowarzyszenie_Polskie_w_Iralndii_Polnocnej (8.02.2014).
 • www.naszdom.org/index.php/Historia-powołania-Stowarzyszenia/historia-stowarzyszenia-polakow-w-hiszpanii-nasz-dom-nuestra-casa.html (25.01.2014).
 • www.polkainternational.com (3.02.2014).
 • www.poloniainfo.se/organizacja/108/polka---miedzynarodowa-asocjacja-polskich-kobiet-_polka-international (1.02.2014).
 • www.poloniainfo.se/organizacja/128/klub-kobiet-sukcesu-sabat (16.01.2014).
 • www.poloniainfo.se/organizacja/4/towarzystwo-polakow-ogniwo (8.01.2014).
 • www.polska.lu/portal.php?page=polska-lu-asbl-info&tl=Polska%20%20a.s.b.l (4.02.2014).
 • www.posk.org (02.02.2014).
 • www.psdlux.org (25.01.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29ee6d83-1d0a-4618-9023-bcf1260eb261
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.