PL EN


2015 | 16 | 293-309
Article title

Męskość na manowcach? (Nie)męski mężczyzna w opiniach mężczyzn

Content
Title variants
EN
Masculinity going astray? (Un)manly man in the eyes of men
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the author indicates the existence of different opinions on the meaning of gender and sex. In this context she refers to Raewyn W. Connell's the theory of gender according to which all types of masculinity and femininity existing in society today are dominated by hegemonic masculinity. She presents the results of her own research which is aimed at discovering young men's prejudice towards their own sex. The research examines the subject of men studying nursing and working as nurses. Even though the results of the analysis do not allow to state the crisis of masculinity, they certainly prove the necessity of redefining what is manly. In the face of the asymmetry of demographic processes and the pessimistic diagnosis of the numbers of nurses and midwives in the near future the thinking patterns existing among the examined group, which stress the feminine character of the above mentioned studies and profession are quite disturbing. The profession, often related by the respondents with low income, is in their opinion irreconcilable with the image of man, embedded in their mentality as the main breadwinner.
Year
Volume
16
Pages
293-309
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Warszawa 1995.
 • Bauman Z., Mężczyźni to trutnie, "Gazeta Wyborcza", nr 55, wydanie z dnia 6.03.2009, http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,5275115,20090306RPDGW,Mezczyzni_to_trutnie,.html (30.09.2014).
 • CBOS, Prestiż zawodów, Warszawa 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF (16.06.2014).
 • Cieśla D., Przyszłość pielęgniarstwa w Polsce, "Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo. Czasopismo Internetowe Pielęgniarek i Położnych", vol. 2, nr 1 2008, http://www.pielegniarki.info.pl/files/eb7f3604878aeed69921af37d6c297d49210.pdf (14.06.2014).
 • Comte A., Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu, Warszawa 1973.
 • Connell R. W., Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, Warszawa 2013.
 • Giddens A., Socjologia (wydanie nowe, współpraca Philip W. Sutton), Warszawa 2012.
 • Hankus P., Mężczyźni w świecie pielęgniarstwa, "Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej", http://www.nursing.com.pl/Aktualnosci_Mczyni_w_wiecie_pielgniarstwa_1367.html (30.05.2014).
 • Kobierzycki T., Psychologiczne dylematy mężczyzn. Wzory, typy, identyfikacje i role, "Albo albo. Problemy Psychologii i kultury" 1/2009, Warszawa 2010.
 • Kornas-Biela D., Współczesny kryzys ojcostwa, [w:] Oblicza ojcostwa, D. Kornas-Biela red., Lublin 2001.
 • Kotowska I.E., Wyzwania nowej demografii Polski, Warszawa 2013,
 • Malanowska K., Zgodnie z naturą, "Gender. Przewodnik krytyki politycznej", Warszawa 2014, http://issuu.com/krytykapolityczna/docs/pkp_gender_issuu (20.10.2014).
 • Minkiewicz K., Metroseksualność jako współczesny model męskości, "Roczniki Socjologii Rodziny", t. XVII, Poznań 2006.
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 2013, Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce, do roku 2020, http://www.nipip.pl/index.php/samorzad/stat/1782-ocena-zasobow (30.05.2014).
 • Oakley A., Sex, Gender and Society, South Melbourne 1972.
 • Pawłowska M.M., Kobiece i męskie mózgi – czyli neuroseksizm w akcji i jego społeczne konsekwencje, http://www.isp.org.pl ( 20.06.2014).
 • Shiling Ch., Socjologia ciała, Warszawa 2010.
 • Skucha M., Męskości nowoczesne? Wiek XIX, "Wielogłos. Wybór tekstów", Pismo Wydziału Polonistyki UJ, 1/2012.
 • Stoller R.J., Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity, New York City 1968.
 • Tillmann K.-J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 1996.
 • Załucki M., Wszystko o mężczyźnie, [w:] Komu do śmiechu, Iskry 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-189-4
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29f0f536-5a4c-4812-93c6-c484c77436cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.