PL EN


2015 | 49 | 3 | 29-38
Article title

The Influence of New Media on the Customer’s Behavior on the Market

Content
Title variants
PL
Wpływ nowych mediów na zachowanie klientów na rynku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the research, the results of which are presented in this paper, was to determine factors responsible for the effective employment of new media in the process of making purchasing decisions. The article consists of two parts. The first one presents a review of the literature on the subject, the scope of which comprises the issues concerning the employment of new technologies – new media – in building relationships with customers in individual marketing (B2C). The second part contains the results of the research demonstrating the impact of advertisements appearing through new media on purchasing decisions of customers of B2C market.
PL
Celem badań, których wyniki przedstawione zostały w pracy było określenie jaki wpływ ma rodzaj wykorzystanych nowych mediów na proces podejmowania decyzji zakupowych konsumentów na Śląsku. Artykuł składa się z dwóch części, w pierwszej przybliżono zagadnienia dotyczące wykorzystania nowych mediów w budowaniu relacji z klientami na rynku klienta indywidualnego (B2C). Druga część zawiera wyniki badań dotyczących wpływu reklamy pojawiającej się za pośrednictwem nowych mediów na decyzje zakupowe klientów rynku B2C
Year
Volume
49
Issue
3
Pages
29-38
Physical description
Dates
published
2015-09
Contributors
References
  • Demski T., Lojalność, satysfakcja ich znaczenie i pomiar. StatSoft Polska, 2003, http://www.sixsigma.pl/czytelnia/marketing/znacz.pdf
  • Górniak J., Wprowadzenie do analizy danych w marketingu – część II. Analiza rynku przy użyciu technik wielowymiarowych. Materiały Kursowe. SPSS Polska, Kraków, 2002.
  • Młynarski G., Kontrowersja w reklamie a nowe media, 2010, http://www.grzegorzmlynarski.pl/kontrowersja-w-reklamie-a-nowe-media/
  • Nunnally J.C, Bernstein I.H., Berge J.M.F., Psychometric theory. McGraw-Hill, New York, 1967.
  • Kucharski K., Nowe media na nowe czasy, http://biznestrend.pl/artykuly/226/Nowe-media-na-nowe-czasy, 2011.
  • Witkowska M., Cholawo-Sosnowska K., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, WSiP, Warszawa, 2006.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29f19075-69c0-444e-bec8-020c6158d2d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.