PL EN


2012 | 888 | 37-44
Article title

Determinanty i strategie wejścia przedsiębiorstw handlowych na rynki zagraniczne

Title variants
EN
Determinants and Strategies for Trade Companies Entering Foreign Markets
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper looks at various forms of internationalisation of FMCG companies. It presents the idea of a trade company going international along with examples of such a company entering the Polish market. The benefits of and circumstances leading to entrance into foreign markets are a particular focus.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Poland , k.kowalska04@wp.pl
References
 • Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji [2005], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Domański T. [2001], Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.
 • Duliniec E. [2004], Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Fonfara K. i in. [2000], Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Gorynia M. [2007], Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Jarczewska-Romaniuk A. [2004], Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.
 • Karaszewski W. [2004], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Kogut B., Singh H. [1988], The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode, „Journal of International Business Studies”, Vol. 19, No 3.
 • Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji [2002], red. A. Zorska, Difin, Warszawa.
 • Kowalska K. [2012], Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych, Difin, Warszawa.
 • Lessassy L., Jolibert A. [2007], Internationalization of Retail Strategies, „Journal of Euromarketing”, Vol. 16, Issue 3.
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna [1994], red. T. Gołębiowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Przybylska K. [2006], Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 • Rymarczyk J. [1996], Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Rymarczyk J. [2004], Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych [2005], red. M. Gorynia, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Vida I., Fairhurst A. [1998], International Expansion of Retail Firms: Theoretical Approach for Future Investigations, „Journal of Retailing and Consumer Services”, Vol. 5, Issue 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29f7cdb4-4851-4f43-9aca-6b79288c4bbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.