PL EN


2013 | LXXXVIII (88) | 359-375
Article title

Regionalne ujęcie stopy bezrobocia – diagnoza

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Regional captivation of unemployment ratio – diagnosis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the study a problem was taken for the seasonal character being found in an area of the unemployment rate in the context of her regional diversity. The article has diagnostic character, where the region constitutes the area of provinces. The hypothesis which through a statistical analysis will be verified, is following: the meaning social-economic differentiation of regions of Poland is finding its reflection not only in diversifying the unemployment rate, but also in seasonal variations examined. The author is aware that the problem is much broader and requires the deepened school of the differentiation above conditioning given. But on account of publishing restrictions and treating, for future researches, that study as pilot, the attention will be focussed in chosen areas.
Year
Volume
Pages
359-375
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Katedra Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki
References
 • Amstrong H., Taylor J., Regional Ekonomics and Policy, Blackwell, Oxford 2000.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A., Uwagi do artykułu E. Kwiatkowskiego, L. Kucharskiego, T. Tokarskiego, „Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993–2001, Ekonomista 2002/4.
 • Gajewski P., Kwiatkowski E., Polityka regionalna w Polsce –próba oceny i rekomendacji, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Grabia T., Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998–2009, [w:] A. Organiściak-Krzykowska (red.), Regionalne zróżnicowanie rynku pracy, IPiSS, Warszawa, Olsztyn 2011.
 • Kwiatkowska W., Bezrobocie równowagi a polityka gospodarcza, [w:] W. Kwiatkowska, Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
 • Kwiatkowski E., Rogut A., Regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Kwiatkowski E. Regiony ekonomiczne i regionalne rynki pracy – aspekty pojęciowe, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Nagaj R., Cykl koniunkturalny a bezrobocie w Polsce, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Roszkowska S., Rogut A., Rozkład płac i kapitału ludzkiego w Polsce, Gosp. Nar. 2007/ 11–12.
 • Socha M.W., Sztanderska U., Podstawy bezrobocia strukturalnego w Polsce, PWN, Warszawa 2003.
 • Starzyńska W., Podstawy statystyki, Difin, Warszawa 2006.
 • Zelias A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29fe34d7-4c5c-49eb-aa08-812b623b1797
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.