PL EN


2011 | 2 | 1 | 211-216
Article title

Ocena przez studentów uczelni technicznej obecnego systemu edukacji w kontekście potrzeb współczesnego rynku pracy

Content
Title variants
EN
Evaluation of current education system made by students in the context of the contemporary labor market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu dokonano ogólnej analizy aktualnej sytuacji absolwentów wyŜszych uczelni na współczesnym rynku pracy, wskazując na gwałtowny wzrost bezrobocia w tej grupie zawodowej. O ocenę tego stanu rzeczy poproszono główny podmiot kształcenia akademickiego – studentów, przeprowadzając badania w obszarze system edukacji – rynek pracy wśród studentów uczelni technicznej.
EN
The paper is a general analysis of the current situation of university graduates in today’s labor market. It shows a sharp rise in unemployment in that sector. Conducting a research in field of labor market students were asked to evaluate the education system.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
211-216
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
  • Bogaj A., Kwiatkowski S.M., (red.) (2006), Szkoła a rynek pracy, PWN, Warszawa.
  • Boni M. (2008): Edukacja a rynek pracy (nowa perspektywa), http://www.zdp.kprm.gov.pl/userfiles/Berlin_Edukacja_6_12_08.pdf
  • Dane statystyczne o szkolnictwie wyŜszym (2011), http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/
  • Zawłocki I. (1997), Wyzwania stawiane edukacji zawodowej, „Szkoła Zawodowa”, nr 9.
  • Zawłocki I., Niewiadomski K., Nieroba E. (2009), Edukacja zawodowa – stan aktualny i kierunkizmian [w:] Edukacja – Technika – Informatyka, red. W. Furmanek, W. Walat, Rzeszów.
  • ZbliŜenie na świat pracy (2010), http://www.manpower.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a07e431-d0b3-4378-badd-09098a564ef6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.