PL EN


2019 | 26 | 105-131
Article title

Relektura Humanae vitae w świetle niektórych faktorów moralności objawionej

Content
Title variants
EN
Re-reading of Humanae vitae in the Light of Some Factors of Revealed Morality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto analizę encykliki Humanae vitae przy pomocy faktorów moralności objawionej, zawartych w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego. Należą do nich: struktura moralności objawionej: dar–odpowiedź/zadanie/prawo, dary stworzenia, przymierza, przebaczenia i celu eschatologicznego. A także kryteria metodologiczne gwarantujące biblijną poprawność refleksji moralnej: dwa kryteria ogólne (zgodność z biblijną wizją człowieka i przykładem Jezusa) oraz sześć szczegółowych (zbieżności, przeciwstawienia, postępu, wspólnoty, celowości i rozróżnienia). Analiza służy określeniu relacji tekstu Humanae vitae do moralności objawionej i jest teologiczną relekturą encykliki, podejmującą pytanie o jej teologicznomoralną prawdę.
EN
The article analyzes the encyclical Humanae vitae with the help of the factors of revealed morality contained in the document of the Pontifical Biblical Commission The Bible and the morality. Biblical roots of Christian conduct. These include: the structure of revealed morality: the gift-response/task/law, the gift of creation, the gift of the Covenant, the gift of forgiveness and the final goal. And also the methodological criteria guaranteeing the biblical correctness of moral reflection: two fundamental criteria (conformity with the biblical view of human nature and conformity with the example of Jesus), and six specific ones (convergence, contrast, advance, community dimension, finality and discernment). The analysis serves to define the relation of Humanae vitae to revealed morality and it is the theological re-reading of the encyclical, asking the question about its theological and moral truth.
Contributors
 • Wydział Teologiczny Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Budzik, Stanisław. Dramat Odkupienia. Kategorie dramatyczne w teologii na przykładzie R. Gerarda, H.U. von Balthasara i R. Schwagera. Tarnów: Biblos, 1997.
 • Chiodi, Maurizio. „Rilettura della «Humanae vitae» alla luce di «Amoris laetitia»”, Noi, Famiglia & Vita. Supplemento ad Avvenire 22, 225 (28 gennaio 2018): 36–37. Dostęp 26.01.2019. http://www.mpv.org/wp-content/uploads/2018/04/NoiFamigliagennaio2018.pdf.
 • Congar, Yves. Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele. Tłum. Arkadiusz Ziemnicki. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
 • Facoltà di Scienze Sociali e Facoltà di Teologia – Dipartimento di Teologia Morale, „Il cammino della famiglia a cinquant’anni da «Humanae vitae» (SO1002)”. Dostęp 26.01.2019. https://www.unigre.it/Univ/eventi/documenti_17_18/614_PUG_FT_BIB_famiglia_programma.pdf.
 • Gałuszka, Paweł S. Karol Wojtyła i „Humanae vitae”. Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teologów w encyklikę Pawła VI. Warszawa: Mt 5,14/Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 2018.
 • Hajduk, Ryszard. Łagodność pastoralna. Kraków: Homo Dei, 2018.
 • Herbich, Tomasz. Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu. Warszawa: Teologia Polityczna, 2018.
 • Heschel, Abraham J. Prorocy. Tłum. Albert Gorzkowski. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2014.
 • Hoser, Henryk F. Wprowadzenie do Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, red. Jerzy Grzybowski, Franciszek Longchamps de Berier, 7–16. Kielce: Jedność, 2017.
 • Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981). Watykan: Drukarnia Watykańska Polyglotta, 1981.
 • Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1986.
 • Jędrzejewski, Sylwester. „Moralne implikacje przymierza”. Seminare 29 (2011): 7–19.
 • Kant, Immanuel. Religia w obrębie samego rozumu. Tłum. Aleksander Bobko. Kraków: Wydawnictwo Homini, 2007.
 • Kupczak, Jarosław. „«Znak, któremu sprzeciwiać się będą» (Łk 2,34). O proroczym znaczeniu encykliki «Humanae vitae»”. Warszawskie Studia Teologiczne 28, 3 (2015): 37–64.
 • Levada, William. „Biblia a moralność”. Tłum. Wojciech Pikor. W: Moralność objawiona w Biblii, red. Wojciech Pikor, 11–23. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
 • Machinek, Marian. „Miejsce egzegezy biblijnej w metodologii teologiczno-moralnej. Uwagi na marginesie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej «Biblia a moralność»”. W: Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, red. Bogusław Mielec, 21–36. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010.
 • Marengo, Gilfredo. La nascita di un’enciclica „Humanae Vitae” alle luce degli archivi vaticani. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2018.
 • Mielec, Bogusław. „Biblijne podstawy teologii moralnej w świetle trzech ostatnich dokumentów Papieskiej Komisji Biblijnej”. W: Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, red. Bogusław Mielec, 73–106. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010.
 • Mielec, Bogusław. „Polskie tło encykliki «Humanae vitae»”. W: Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły, red. Andrzej Muszala, Tomasz Kraj, Patrycja Zielonka-Rduch, 87–106. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2013.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria. Tłum. Krzysztof Stopa. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2012.
 • Molinaro, Aniceto. „Twórczość i odpowiedzialność sumienia”. W: Perspektywy i problemy teologii moralnej. Tłum. Tadeusz Mieszkowski, 117–133. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1982.
 • Moskal, Maria, tłum. „Sensus fidei” w życiu Kościoła. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015.
 • Noonan, John T. Contraception: A History of Its Treatment by the Catholics Theologians and Canonists. Massachussets: Harvard University Press Cambridge, 1965.
 • Papieska Komisja Biblijna. Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego. Tłum. Ryszard Rubinkiewicz. Kielce: Jedność, 2009.
 • Paweł VI. „Homilia in Basilica Vaticana habita, die festo SS. Apostolorum Petri et Pauli, die 29, m. iunii, a.1978”. Acta Apostolicae Sedis 70, 7 (1978): 394–399.
 • Paweł VI. Czas odwagi, oprac. Leonardo Sapienza. Tłum. E. Augustyn, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2018.
 • Paweł VI. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae”. Watykan, 1968.
 • Pinckaers, Servais T. Źródła moralności chrześcijańskiej. Tłum. Agnieszka Kuryś. Poznań: W Drodze, 1994.
 • Ratzinger, Joseph. „O teologii małżeństwa”. W: Joseph Ratzinger, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie, chrzest, naśladowanie. Opera omnia. T. IV. Tłum. Robert Biel, Marzena Górecka, 507–538. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.
 • Ratzinger, Joseph. Nowa Pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj. Tłum. Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999.
 • Sicari, Antonio M. Życie duchowe chrześcijanina. Tłum. Mieczysław Brzezinka. Poznań: Pallottinum, 1999.
 • Stefańska, Barbara. „Odsiecz z Krakowa”. Gość Niedzielny 29 (2018): 26–27. Dostęp 29.01.2019. https://www.gosc.pl/doc/4879635.Odsiecz-z-Krakowa.
 • Stock, Klemens. „Dekalog i osiem błogosławieństw. Wstęp i podstawa dokumentu «Biblia a moralność»”. Tłum. Arnold Zawadzki. W: Moralność objawiona w Biblii, red. Wojciech Pikor. 27–36. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
 • Styczeń, Tadeusz. „Filozoficzna koncepcja prawa naturalnego”. Analecta Cracoviensia 1, 1 (1969): 297–320.
 • Szymik, Jerzy. Zachwyt i inne skutki wiary. Od wiersza do traktatu. Warszawa: Teologia Polityczna, 2018.
 • Wencel, Korneliusz T. Hans Urs von Balthasar: teologia chwały. Kraków: Wydawnictwo M, 2001.
 • Zarzycki, Stanisław T. „Duchowy i moralny wymiar naśladowania Jezusa Chrystusa – uzasadnienie teologiczne w kontekście dokumentu«Biblia a moralność»”. Roczniki Teologii Duchowości 57, 2 (2010): 23–40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a0fb40c-2ea4-4577-8f66-947dac31538d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.