PL EN


Journal
2015 | 3 | 23-25
Article title

Profilaktyka nowotworów piersi i szyjki macicy u kobiet

Content
Title variants
EN
Prevention of breast and cervical cancer in women
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Nowotwory to druga po chorobach układu krążenia przyczyna zgonów w Polsce. Najczęściej diagnozowanymi chorobami nowotworowymi u kobiet są rak piersi i szyjki macicy. Metody prewencji są tanie i ogólnodostępne. Najpopularniejsze badania profilaktyczne w kierunku raka piersi to samobadanie oraz mammografia. W profilaktyce raka szyjki macicy podstawowymi narzędziami diagnostycznymi są: badanie ginekologiczne i skryning cytologiczny. Cel pracy: Określenie wiedzy kobiet na temat profilaktyki nowotworów piersi i szyjki macicy oraz częstości korzystania z badań profilaktycznych. Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety w grupie 80 kobiet. Wyniki: 80% (64) kobiet przyznaje, że lekarz pierwszego kontaktu nie informuje ich o możliwości wykonania badań profilaktycznych. 96,25% (77) kobiet deklaruje, iż potrafi wykonać samobadanie piersi, natomiast zaledwie 21,25% (17) kobiet wykonuje je regularnie. Wnioski: Należy nasilić działania edukacyjne na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, ukierunkowane na udział pacjentek w badaniach profilaktycznych i samoopiekę.
EN
Background: Cancer is the second, after cardiovascular diseases, cause of deaths in Poland. The breast cancer and the cervical cancer are the most frequently diagnosed types in women. The prevention methods are cheap and widely available. Mammography and breast self-examination are the most common screening tests used to diagnose breast cancer. The diagnostic tools for cervical cancer include basic gynaecological examinations and cytological screening. Aim of the study: The aim of the study is to assess the knowledge of women about the prevention methods used to diagnose breast and cervical cancer, and to check the frequency of prophylactic examinations use. Material and methods: The studies were conducted using a diagnostic survey with a questionnaire for a group of 80 women. The results were as following: 80% (64) of women reported that their primary care doctor did not inform them about the possibility of preventive examinations. 96.25% (77) of them declared that they can do the breast self-examination while, unfortunately, only a little over 21.25% (17) of the respondents do it regularly. Conclusions: Higher educational efforts should be made at the level of primary health service and they should be targeted at female patients’ wider participation in the preventive diagnostics and self-care.
Journal
Year
Issue
3
Pages
23-25
Physical description
Dates
accepted
2015-09-13
Contributors
author
  • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
author
  • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a0fd887-1c02-42bd-b12a-f993f0c85ba7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.