PL EN


2014 | 34 | 13-27
Article title

STERUJĄCA FUNKCJA INFORMACJI W ŁAŃCUCHU ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ PODMIOTÓW SCENY POLITYCZNEJ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Na polskiej scenie politycznej coraz częściej obserwuje się działania mające na celu zwiększenie spójności przekazu kierowanego przez partię do otoczenia zewnętrznego. Czasy spontanicznych wypowiedzi polityków czy dowolność ich uczestniczenia w wydarzeniach medialnych zdaje się, iż mamy już za sobą. Partie, jako wyspecjalizowane organizacje nastawione na osiągnięcie konkretnego celu dążą do wprowadzenia w ramach swych struktur profesjonalnych narzędzi zarządzania informacją. Dobrą egzemplifikacją następującego procesu jest medialne wydarzenie - wizyty Donalda Tuska u rodziny Państwa Sochackich. Te z pozoru nic nie znaczące odwiedziny ukazują kierunek, w którym zmierza obecnie zarządzanie informacją podmiotów sceny politycznej. Kierunek ów, polega na sterowaniu wrażeniami odbiorców ku wykreowanemu przez profesjonalistów, dobrze wyreżyserowanemu obrazowi rzeczywistości politycznej.
Year
Issue
34
Pages
13-27
Physical description
Dates
issued
2014-12-18
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • 7 domowych wizyt Donalda Tuska mających ocieplić jego wizerunek, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/7-domowych-wizyt-donalda-tuska-majacych-ocieplic-jego-wizerunek/rsbgq.
 • Dąbrowska A., Premier wpadnie, "Polityka" z dnia 4 lutego 2014.
 • Babik W., Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, Tekst wykładu wygłoszonego na Technicznym Uniwersytecie Otwartym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 9 listopada 2002, http://www.tuo.agh.edu.pl/wb-informacja.pdf.
 • Babik W., Informacja naukowa jako przedmiot zarządzania, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, red. D. Pietruch - Reizes, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2008.
 • Białobłocki T, Moroz J., Nowina Konopka M., Zacher L., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Braman S., Defining information: an approach for policymakers, „Telecommunications Policy” No. 13 (1989), s. 233-242, https://pantherfile.uwm.edu/braman/www/bramanpdfs/003_defining.pdf.
 • Cybulska A., Zaufanie do polityków przed rekonstrukcją rządu, CBOS, Komunikat z badań BS/161/2013, Warszawa listopad 2013.
 • Dobek - Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
 • Donald Tusk na Podolszycach? Nie do wiary, Portal Płock, 30.11.2014, http://www.portalplock.pl/pl/334_informacje/5738_donald_tusk_na_podolszycach_nie_do_wiary.html.
 • Fischer B., Świerczyńska – Głownia W., Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją. Zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy, Wyd. UJ, Kraków 2006.
 • Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Gorzelańczyk K., Tusk w Płocku, Kaczyński w Kijowie, Salon 24 - http://gorzelanczykk.salon24.pl/551927,tusk-w-plocku-kaczynski-w-kijowie.
 • Górzyński O., Jesień łez Króla Lwa, "Rzeczpospolita" z dnia 14.12.2014, http://www.rp.pl/artykul/1072448.html?p=2.
 • Materska K., Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji [w:] Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, Miscellanea Informatologica Varsoviensia, red. B.Sosińska-Kalata, M. Przastek - Samokowa, Wyd. SBP, Warszawa 2005, dostępny online pod adresem: http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/15.pdf.
 • Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B. Dobek – Ostrowska, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001.
 • Omyła - Rudzka M., Stosunek do rządu w listopadzie, CBOS, Komunikat z badań BS/159/ 2013, Warszawa listopad 2013.
 • Pajęczyna, czyli jak kwitła korupcja w dawnym MSWiA, "Newsweek" z dnia 2.12.2013.
 • Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wyd. UE w Krakowie, , Kraków 2009.
 • Premier wpadnie - wizyty domowe Donalda Tuska, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,opage,2,title,Premier-wpadnie-wizyty-domowe-Donalda-Tuska,wid,16382557,wiadomosc.html?ticaid=112d13&_ticrsn=3.
 • Program "Kropka nad i", rozmowa Moniki Olejnik z Małgorzatą Tusk: http://www.tvn24.pl/kropka-nad-i,3,m/malgorzata-tusk-maz-placze-ogladajac-krola-lwa,374863.html.
 • Siennicki P., Zamów sobie premiera, "Polska The Times", 2.12.2013, dostęp: http://www.polskatimes.pl/artykul/1055918,zamow-sobie-premiera,id,t.html.
 • Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Stefanowicz B., Rola informacji, "E-mentor" nr 5 (22) / 2007, s. 1.
 • Tusk z wizytą. BOR w pogotowiu. Nowe fakty, "Fakt" z dnia 1.12.2013.
 • Władyka W., Dymisja za zegarek, "Polityka" z 15 listopada 2013 r.
 • Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, red. Z. Martyniak, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Ziółkowski R., Zarządzanie informacją w regionie turystycznym, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a1055b0-4af6-4e1f-81b9-88e8f29b51cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.