Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(17) | 14

Article title

Ewolucja polskiego szkolnictwa wojskowego (część I)

Authors

Content

Title variants

EN
Evolution of Polish military education and training (part 1)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The first part of the article covers the characteristics of outstanding Polish military education and training centers, first of all, their origins with special identification of reasons that created the basis to establish such organizational units and priorities of the curriculum assumptions and aims achieved in the course of teaching and training. The indicated bibliography and online sources relating to the genesis and development of Polish military personnel education and training have guaranteed a reliable presentation of hallmarks which characterized particular periods of operation of the most classical didactic models in reference to the elements of the educational process.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Drzewiecki Andrzej, Profesura z morzem w tle, czyli rzecz o oficerach naukę w Akademii Marynarki Wojennej uprawiających, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007.
 • 2. Kupisiewicz Czesław, Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa, 1980.
 • 3. Kwieciński Zbigniew, Śliwerski Bogusław, Pedagogika, PWN, Warszawa, 2004.
 • 4. Nawrot Dariusz, Akademia Marynarki Wojennej. Zarys dziejów 1922-2012, Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., Gdynia, 2012.
 • 5. Pieczywok Andrzej, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, AON, Warszawa, 2012.
 • 6. Rostafiński Mieczysław, Zarys historii rozwoju wojskowości w Polsce (992-1792 r.), Nakład księgarni Fr. Gutowskiego, Poznań, 1922.
 • 7. Rutkowski Stanisław, Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, MON, Warszawa, 1970.
 • 8. Satora Kazimierz, Opowieści wrześniowych sztandarów, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1990.
 • 9. Stawecki Piotr, Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939, MON, Warszawa, 1990.
 • 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoła_Rycerska.
 • 2. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=45418.
 • 3. http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/3034/Historia_14_85.pdf.
 • 4. http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/KRz174.xml.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7297

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2a173838-8a8a-457e-8fa3-789171dee46e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.