PL EN


2012 | 13 | 1 | 82-95
Article title

Zagadnienie regresji w naukach ekonomicznych

Content
Title variants
EN
The regression problem in economic sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teoria regresji obejmuje zespół metod i narzędzi ścisłego opisu zależności występujących między różnego rodzaju zjawiskami. Od wielu lat jest wykorzystywana do formułowania modeli ekonomicznych i ekonometrycznych, jakkolwiek regresja jest tu rozumiana w różnoraki sposób. Przedmiotem niniejszej pracy są rozważania na temat zastosowania metod ilościowych w modelowaniu procesów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zależności zachodzących między nimi, wyrażonymi związkami regresyjnymi.
EN
The regression theory involves methods and tools of exact description of relations between various types of phenomena. Since many years, it is used for the economic and econometric models formulation, however, as the analyze of literature indicates, regression is understood in different ways. This article is a reflection on the application of quantitative methods in economics processes modeling, with particular emphasis on the relations between them, expressed by regression.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
82-95
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • Instytut Matematyki i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Katedra Zastosowań Matematyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , bfalda@kul.lublin.pl
author
 • Instytut Matematyki i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Katedra Zastosowań Matematyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , jzajac@kul.lublin.pl
References
 • Czerwiński Z. (1982) Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 81.
 • Czerwiński Z. (2002) Moje zmagania z ekonomią, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, str. 420-428.
 • Fałda B. (2010) Modelowanie dynamiczne procesów ekonomicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin, str. 15-16, 126.
 • Geweke J. F., Horowitz J. L., Pesaran M. H. (2006) Econometrics: A Bird's Eye View, IZA, Discussion Paper Series No. 2458, str. 3-4.
 • Grudzewski W. M., Rosłanowska-Plichcińska K. (1984) Mierzenie wielkości i wymiarowe modelowanie zjawisk oraz procesów ekonomicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław - Warszawa - ... -Łódź, str. 9.
 • Gruszecki T. (2001) Nagrody Nobla w ekonomii, Verba, Lublin, str. 48-49.
 • Partyka D., Zając J. (2010) Generalized problem of regression, Bulletin De La Societe Des Sciences Et Des Lettres De Łódź, vol. LX, no. 1, str. 78-80, 86-87.
 • Sen A. K., Srivastava M. S. (1990) Regression analysis: theory, methods and applications, Springer-Verlag, New York, str. 1.
 • Stankiewicz W. (2000) Historia myśli ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, str. 401.
 • Zając J. (2010) Regresja uogólniona, „Miscellanea mikroekonometrii”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, str. 170-171.
 • www.money.pl [dostęp: luty 2012]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a1fd8e2-b15d-4246-a0e9-7a4d4fb46804
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.