PL EN


2017 | 2(26) | 57-70
Article title

Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa w zakładach o znaczeniu strategicznym dla obronności państwa w zakresie tworzenia własnych spółek ochrony

Content
Title variants
EN
ECONOMIC SAFETY CONDITIONS OF STRATEGIC SIGNIFICACE FOR STATE DEFENSE IN THE FIELD OF CREATION OF OWNED PROTECTIVE COMPANIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka oraz jednym z najważniejszych zadań państwa. Szczególnie ważne są w tym aspekcie zakłady, które mają znaczenie strategiczne dla obronności państwa oraz infrastruktura krytyczna. Jednak coraz częściej największe znaczenie mają aspekty ekonomiczne, co skutkuje tym, że zakłady strategiczne, powierzają ochronę podmiotom zewnętrznym. W artykule została podjęta problematyka ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa w zakładach o znaczeniu strategicznym w kontekście tworzenia własnych spółek ochrony przez te zakłady. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na pojęcie infrastruktury krytycznej i jej znaczenia dla obronności państwa. Dalej podjęto problematykę zasadności tworzenia własnych spółek ochrony w kontekście ekonomicznym oraz niematerialnym, związanym z budowaniem etosu organizacji.
EN
Security is one of the most important human needs and one of the most important tasks of the state. Especially important in this aspect are plants that are of strategic importance to state defense and critical infrastructure. However, economic aspects are becoming more and more important, which results in the fact that strategic plants entrust protection to external entities. The article addresses the issue of economic security considerations in plants of strategic importance in the context of the creation of their own companies of protection by these companies. The first part of the article draws attention to the notion of critical infrastructure and its importance for state defense. Further, the issue of the legitimacy of the creation of their own security companies in the economic and non-material context of the ethos of the organization was further discussed.
Contributors
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Cieślarczyk Marian. 2012. Współczesne rozumienie bezpieczeństwa. W Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. Bernard Wiśniewski. Szczytno.
  • Cichoń Bogusław. 2007. System zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W I Międzynarodowa konferencja naukowa. Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku – inżynieria działań w obszarach nauki, badań i praktyki, red. B. Kosowski, A. Włodarski. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
  • Fehler Włodzimierz. 2012. Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski, Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa.
  • Juchnowicz Marta. 2010. Zarządzanie przez zaangażowanie. Warszawa:PWE.
  • Kosewski Marek. 2008. Wartość, godność , władza. Warszawa: Wydawnictwo Wizja.
  • Kukułka Józef. 1995 Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, „Wieś i Państwo”nr 1.
  • Rotfeld Adam.1990. Europejski system bezpieczeństwa in statunascendi, Warszawa.
  • Schulz Duan, Sydney Ellen Schulz. 2007. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Stańczyk Jerzy. 1996. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a314f33-9825-4594-87f1-c364ec552678
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.