PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 118-129
Article title

Platformy edukacyjne z neuronowym sprzężeniem zwrotnym – zestaw badawczy

Content
Title variants
EN
Educational Platforms with Neuro-Feedback – the Research Set
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Trwający proces przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, a w tym edukacja, powinien być wspomagany nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Takim narzędziem niewątpli-wie mogą stać się platformy edukacyjne z biologicznym sprzężeniem zwrotnym, a w szczególności z neuronowym sprzężeniem zwrotnym. Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące zastosowania interfejsu mózg – komputer do współpracy z aplikacją edukacyjną. Celem artykułu jest projekt i prezentacja zestawu sprzętowego realizującego praktycznie platformę edukacyjną z dodatnim biologicznym sprzężeniem zwrotnym. W badaniach, jako interfejs mózg – komputer, wykorzystywany jest 2-kanałowy elektroencefalograf (EEG) z elektrodami suchymi. Artykuł szczegółowo opisuje konfigurację sprzętową zestawu badawczego. Przedstawione są wymagania dotyczące zasad eksploatacji takiego zestawu w warunkach placówek dydaktycznych i edukacyjnych w kontekście minimalizacji artefaktów. Prowadzone badania mają na celu sprawdzenie efektywności procesu nauczania z wykorzystaniem efektu dodatniego sprzężenia zwrotnego uzyskiwanego na poziomie pomiaru czynności kory mózgowej.
EN
The ongoing transformation processes to the information society, including particularly education, should be supported by modern IT tools. Educational platforms of biological feedback, especially neurofeedback, constitute such a tool. The article presents issues concerning the application of brain-computer interface to work with the educational application. The purpose of this article is the design and presentation of a set of hardware performing edu-cational platform with a positive biological feedback. A 2-channel electroencephalograph (EEG) with dry electrodes is used as a brain-computer interface in these studies. The article describes in detail, a configuration of research equipment. Are presented the requirements for the operation of such a system in terms of teaching and educational institutions in the context of minimizing artifacts. These research aims to test the effectiveness of the learning process using the positive feedback effect obtained by measuring the activity of the cerebral cortex.
Year
Volume
Pages
118-129
Physical description
Contributors
  • Środowiskowe Studium Doktoranckie IPPT PAN w Warszawie i UMCS w Lublinie, wojciech@golus.pl
References
  • Blankertz B., Tangermann M., Vidaurre C., Fazli S., Sannelli C., Haufe S., Maeder C., Ramsey L., Sturm I., Curio G., Müller KR., 2010, The Berlin Brain-Computer Inter-face: Non-Medical Uses of BCI Technology. www.frontiersin.org, Front. Neurosci., 08 December 2010, http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2010.00198.
  • Cudo A., Zabielska E., Bałaj B., 2011, Wprowadzenie w zagadnienie interfejsów mózg – komputer, Studia z Psychologii w KUL, t. 17, Wyd. KUL, Lublin.
  • Eichele H., Juvodden HT., Ullsperger M., Eichele T., 2010, Mal-adaptation of event-related EEG responses preceding performance errors. Front. Hum. Neurosci. 4:65, http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2010.00065.
  • Gocłowska B., Łojewski Z., 2006, Intelligent tutorial system LISE, ANNALES INFOR-MATICA, Vol. 5, 452.
  • Instrukcja obsługi aparatu EEG Biofeedback, EEG DigiTrack wersja 10, 2012, Wyd. EL-MIKO.
  • Thompson M., Thompson L., Wolska-Kontewicz I., Kontewicz W., Grasza W., Laskowska-Grasza J., 2012, Neurofeedback: wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej, Wyd. Biomed Neurotechnologie.
  • Wójcik G.M., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Wierzgała P., Gajos A., Smolira M., 2013, Usefulness of egi eeg system in brain computer interfaces research, Bio-Algorithms and Med-Systems, Vol. 9, No. 2.
  • Zyss T., 2007, Zastosowanie układu 10-20 w rozmieszczaniu elektrod do EEG, Wyd. EL-MIKO.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a31d583-a4b0-4bff-9538-f7962c0b5f90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.