PL EN


2018 | 9 | 3 | 126-132
Article title

Percepcja statusu społecznego wybranych profesji oraz osobiste preferencje zawodowe studentów pedagogiki resocjalizacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
Perception of Social Status of Selected Professions and Personal Preferences Professional Students of Pedagogy of Social
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na grupie studentów pedagogiki resocjalizacyjnej. Dotyczą one statusu społecznego wybranych zawodów, które potencjalne wykonywać mogą w przyszłości absolwenci resocjalizacji, oraz ich preferencji zawo-dowych.
EN
The article presents the results of empirical research carried out on a group of students of pedagogy of social. They relate to the social status of selected professions, that the potential to perform can in the future graduates of the rehabilitation and their preferences.
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
126-132
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Społecznej i Reso-cjalizacyjnej, Polska
References
  • CBOS (2013). Prestiż zawodów. Komunikat z badań. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2013/K_164_13.PDF (5.05. 2018).
  • Model absolwenta pedagogiki resocjalizacyjnej. Pobrane z: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/peda-gogiczny/kierunki-i-specjalnosci/pedagogika-i-stopnia-profil-ogolnoakademicki/pedagogika- -resocjalizacyjna-sylwetka-absolwenta (30.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a3da637-48ac-4d4e-aacd-e91a6429c581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.