PL EN


2013 | 3(11) | 49-68 (20)
Article title

OBRAZ CZECHOSŁOWACJI W KARYKATURACH OPUBLIKOWANYCH NA ŁAMACH CZASOPISM SATYRYCZNYCH „MUCHA” I „SZPILKI” W LATACH 1945–1948

Content
Title variants
EN
THE IMAGE OF CZECHOSLOVAKIA IN CARICATURES WHICH WERE PUBLISHED IN SATIRICAL MAGAZINES „MUCHA” AND „SZPILKI” FROM 1945 TO 1948
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The author presented a vision of Czechoslovakia created by Polish caricatures. The main source was caricatures which were published in Polish satirical magazines „Szpilki” and „Mucha” from 1945 to 1948. The author used quantitative analysis which allowed plots portrayed within the caricatures to be caught. The paper is composed of three parts which contain analysis of the particular caricatures. The first one showed analysis of caricatures which created Czechoslovakia as an enemy of Poland. That vision was connected with border conflicts between the neighbouring countries. The second third parts contain caricatures which presented Czechoslovakia as a friend of Poland. The way Czechoslovakia was presented resulted from the fact that both Poland and Czechoslovakia were members of the socialist bloc countries. The way Czechoslo-vakia was presented changed simultaneously with the changes in the relationships between the neighbouring countries. It was also dependent on the wider context – dependence of both countries on the USSR.
Year
Issue
Pages
49-68 (20)
Physical description
Contributors
References
 • Balcerak i in. (red.), 1985, Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko- czechosłowackich, t. 1, cz. 1, Ossolineum.
 • Bielska-Łach M., Kubalska-Sulkiewicz K., Manteuffel-Szarota A. (red.), 1996, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa.
 • Bonusiak W., 2007, Historia Polski (1944–1989), Rzeszów.
 • Chadrysiak D., 1992, Kazimierz Grus (1885–1955), Inowrocław.
 • Charłamow M.A., Siemionow W.S., 1980, Historia dyplomacji od 1945 r., t. V, cz. 1, Warszawa.
 • Czubiński A., 1992, Dzieje najnowsze Polski. Polska Ludowa (1944–1989), Poznań.
 • Fierla G., 1972, Stroje ludowe na Śląsku Cieszyńskim [w:] Płyniesz Olzo... Zarys kultury materialnej ludu cieszyńskiego, red. D. Kadłubie, Ostrawa.
 • Górska H., Lipiński E., 1977, Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa.
 • Janus J., 2001, Polska i Czechosłowacja wobec planu Marshalla, Kraków.
 • Kamiński M.K., 1990, Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948, Warszawa.
 • Kobyliński S., 1971, Jerzy Zaruba 1891–1971, „Szpilki”, nr 5.
 • Koźbiel J., 1989, Satyra polityczna w Polsce [w:] Almanach satyry polskiej, red. J. Niecewicz-Kosińska, Warszawa.
 • Mazur M., 2003, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956–1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa.
 • Pałys P., 2007, Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945–1947. Raci-bórz, Głubczyce, Kłodzko, Opole.
 • Patek A., Rydel J., Węc J.J. (red.), 2009, Najnowsza historia świata, t. 1: 1945–1963, Kraków.
 • Ruszczyc F.B., Urbański J., 1994, Polska karykatura portretowa. Antologia od począt-ków do współczesności, Warszawa.
 • Skalska A., 2007, Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca ’68, Warszawa.
 • Szarota T., 1988, Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu, Warszawa.
 • Szarota T., 1996, Polak w karykaturze niemieckiej (1914–1944). Przyczynek do badań stereotypów narodowych [w:] T. Szarota, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzega-nie i stereotypy, Warszawa.
 • Tomaszewski J., 2006, Czechy i Słowacja, Warszawa.
 • Wojsław J., 2009, Obraz teraźniejszości w propagandzie komunistycznej Polski lat 1949–1954. Zarys problematyki, Gdańsk.
 • "Szpilki" 1945-1948
 • "Mucha" 1945-1948
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-96391
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a3db285-d9ec-4431-a3f8-04fa38be9864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.