PL EN


2014 | 52 | 2 - 30. ROCZNICA RECONCILIATIO ET PAENITENTIA | 165-188
Article title

Problematyka seksualności w sakramencie pokuty w świetle nowego odczytania adhortacji apostolskiej „Reconciliatio et paenitentia”

Content
Title variants
EN
The Issue of Sexuality in the Sacrament of Penance in the Light of a New Reading of the “Reconciliatio et Paenitentia” Apostolic Exhortation
DE
Die Problematik der Sexualität im Sakrament der Buße im Licht einer Neuinterpretation des Apostolischen Schreibens „Reconciliatio et paenitentia“
FR
La problématique de la sexualité dans le sacrement de pénitence à la lumière de la nouvelle lecture de “Reconciliatio et penitentia”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tak jak sama spowiedź przeżywa w wielu kościelnych wspólnotach kryzys, tak tym bardziej poszukiwanie rozwiązań dla problemów seksualnych w sakramencie pokuty wydaje się dla wielu współczesnych ludzi anachronizmem. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, na ile sakrament pokuty i pojednania może być dziś miejscem i środkiem odbudowywania oraz integrowania własnej seksualności. By wartość sakramentu pojednania w kontekście problemów seksualnych odkryć na nowo, potrzebne jest po pierwsze właściwe rozumienie ludzkiej płciowości, która poza wymiarem cielesno-psychicznym zawiera także aspekt duchowy. W duchowej przestrzeni swego wnętrza człowiek odkrywa grzech, poważnie dezintegrujący płciowość, która przecież – zgodnie z zamysłem Boga – sama w sobie jest piękna i święta. Jeśli człowiek uzna własną grzeszność, to może zwrócić się w stronę sakramentu pokuty, który nie jest prawniczym rozliczeniem własnych czynów, ani rytualnym oczyszczeniem, lecz osobowym spotkaniem z Chrystusem, który, przebaczając objęte przez człowieka skruchą grzechy, przynosi przebaczenie i uzdrowienie, prowadzące do wewnętrznej integracji ludzkiej seksualności.
EN
While Confession is experiencing a crisis in many church communities, all the more so the search for solutions to problems of sexual ethicsin the Sacrament of Penance seems anachronistic for many. This article aims at answering the question of “can the Sacrament of Penance and Reconciliation serve as a way of rebuilding and integrating one’s sexuality today?” In order to rediscover the value of the Sacrament of Penance in the context of sexual problems, it is crucial to develop a proper understanding of human sexuality which, apart from being corporeal and physical, is also spiritual. In the spiritual inner self one discovers a sin seriously disintegrating his sexuality which, according to God’s intention, is in itself sacred and beautiful. If one recognizes his own sinful condition, one can turn to Confession, which is neither a legal procedure nor a ritual cleansing , but a personal encounter with Christ who forgives repented sins and brings healing that leads to the inner integration of human sexuality.
Keywords
Contributors
References
 • F. Ambrogetti, S. Rubin, Jezuita. Papież Franciszek, Kraków 2013, s. 223.
 • A. Bartoszek, Moralne aspekty duszpasterstwa osób w separacji i po rozwodzie, „Forum Teologiczne” 13 (2012), s. 7-23.
 • A. Bartoszek, Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009.
 • A. Bartoszek, Wspólne zamieszkanie przed ślubem a sakrament pokuty, w: K. Glombik (red.), Sakrament pokuty wobec problemów współczesności, Opole 2011, s. 263-280.
 • Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, Città del Vaticano 2005.
 • B. Cooke, Sakramenty między ołtarzem a codziennością, Kraków 2013.
 • J. Grześkowiak, Ciało, seksualność, cierpienie, Lublin 2013.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolskiej Familiaris consortio, Città del Vaticano 1981.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Città del Vaticano 1984.
 • Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, Città del Vaticano 1986.
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986.
 • F. Mickiewicz, Ewangelia według Świętego Łukasza. Rozdziały 12-24. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, Częstochowa 2012.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego, Città del Vaticano 1997.
 • Z. Sobolewski, Seks, małżeństwo i rodzina. Vademecum spowiednika, Pelplin 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0585-5594
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a406288-ec1a-41ce-81b7-40eba4fbe119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.