PL EN


2011 | 79 | 3 | 341-355
Article title

Słownik Pracowników Książki Polskiej (przy okazji wydania Suplementu III)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Dictionary of Polish Book Professionals (on the occasion of publishing Supplement 3 to the Dictionary)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author points to the significance of this important, four-volume scholarly publication consisting of over four thousand biographical entries for Polish book professionals. She discusses first attempts at preparing such a publication in the period immediately after World War II and follows with a description of subsequent stages of publishing the dictionary in the years 1972-2010, emphasizing merits of Professor Hanna Tadeusiewicz, a long-term supporter, editor and general editor of the dictionary. Special attention is drawn to the organization and management of the whole project with particular focus on Supplement 3. The article ends with a list of postulates, including the call for the digitization and online publication of printed volumes for easier and more extensive public use and the proposal to continue research in this field.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie i rolę tego ważnego, czterotomowego wydawnictwa naukowego, zawierającego ponad cztery tysiące biogramów polskich ludzi książki. Omówiono pierwsze koncepcje i próby po II wojnie światowej oraz etapy realizacji publikacji w latach 1972–2010. Podkreślono zasługi profesor Hanny Tadeusiewicz, wieloletniego pracownika, następnie redaktor naczelną wydawnictwa. Uwaga została skupiona na organizacji i zarządzaniu całością projektu wydawniczego, ze specjalnym uwzględnieniem specyfiki Suplementu III. W zakończeniu sformułowano dezyderaty łączące się z nadaniem elektronicznej formy już istniejącym tomom i udostępnieniu ich w Sieci dla większego pożytku użytkownikom oraz z kontynuowaniem tych badań biograficzno-bibliograficznych.
Year
Volume
79
Issue
3
Pages
341-355
Physical description
Contributors
References
 • Adam Łysakowski – bibliotekarz, bibliograf, bibliolog (2003). Materiały z sesji jubileuszowej, Warszawa, 10 września 2002 r. Oprac. red. Lidia Paluszkiewicz-Horubała. Warszawa: BN.
 • Castells, Manuel (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN.
 • Dembowska, Maria (1995). Ze wspomnień o Bibliotece Narodowej i ludziach z nią związanych. W: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej. Warszawa: BN, s. 164-187.
 • Dembowska, Maria, oprac. (1995). Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Gibran, Khalil (2002). Szaleniec, Warszawa: Wydaw. Drzewo Babel.
 • Gruczyński, Jerzy (1974). Słownik pracowników książki polskiej [Recenzja]. Roczniki Biblioteczne, R.18, z. 1-2, s. 552-555.
 • Hanna Tadeusiewicz bibliotekarz i bibliolog. Bibliografia publikacji. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2004, 36 s.
 • Sadowska, Jadwiga, red. (2007). Maria Dembowska. W kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Księga jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej. Warszawa: BN.
 • Słownik pracowników książki polskiej (1958). Zeszyt próbny. Łódź: Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.
 • Słownik pracowników książki polskiej (1972). Pod red. Ireny Treichel. Łódź: PWN.
 • Słownik pracowników książki polskiej (1986). Suplement I pod red. Ireny Treichel. Warszawa: PWN.
 • Słownik pracowników książki polskiej (2000). Suplement II pod red. Jerzego Tyneckiego. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Słownik pracowników książki polskiej (2010). Suplement III pod red. Hanny Tadeusiewicz. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Sosińska-Kalata, Barbara; Chuchro, Ewa; Daszewski, Włodzimierz, red. (2006). Informacja w sieci. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Sylwetki łódzkich uczonych. Profesor Hanna Tadeusiewicz. Oprac. M. Wichowa. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2010, z. 101, 38 s.
 • Świerkowski, Ksawery (1957). Słownik biograficzny pracowników książki polskiej. Wrocław: Biblioteka Uniwersytecka 1957 [odbitka].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a4337f1-e08c-4678-b745-b02418c418ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.