PL EN


Journal
2014 | 4 | 334–342
Article title

Wpływ zabiegów balneologicznych i hydroterapii na wartość ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego

Content
Title variants
EN
The Influence of Balneotherapy and Hydrotherapy on the Value of the Systolic and Diastolic Blood Pressure
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
STRESZCZENIE Choroby cywilizacyjne stanowią istotny problem zdrowotny krajów szybko rozwijających się, w tym Polski. Negatywne skutki rozwoju cywilizacji przyczyniają się do powstania cukrzycy, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego (NT) oraz chorób układu kostno-stawowego. W leczeniu chorób przewlekłych, oprócz farmakoterapii jest wdrażane leczenie uzdrowiskowe. Jego istota polega na zastosowaniu naturalnych bodźców leczniczych, indywidualnie dobranych w zakresie rodzaju, charakteru i intensywności działania. Celem pracy jest ocena wpływu zabiegów balneologii i hydroterapii na wartość ciśnienia tętniczego (RR). Badaniem objęło 150 kuracjuszy Sanatorium Uzdrowiskowego w Horyńcu-Zdroju, wyniki uzyskano na podstawie pomiaru RR przed i po zabiegach oraz z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród pacjentów sanatoryjnych. Badano wpływ zabiegów leczniczych na wartość ciśnienia tętniczego skurczowego (RRs) i rozkurczowego (RRr). Analizie poddano też dane socjodemograficzne oraz aktualne choroby wśród kuracjuszy. Wykazano, że NT występuje częściej u osób w wieku powyżej 60 lat, z wykształceniem średnim lub wyższym, niepracujących i niezdolnych do pracy. Ciśnienie skurczowe ulega obniżeniu po kąpieli kwasowęglowej, siarkowodorowej, wirowej, 4-komorowej i masażu podwodnym, a podnosi się po natrysku i okładach borowinowych. Z kolei RRr ulega obniżeniu po kąpieli kwasowęglowej, siarkowodorowej, perełkowej, wirowej kończyn dolnych, a podniesieniu po natrysku. Wniosek z tego, że stosowane zabiegi mają zróżnicowany wpływ na wartość ciśnienia RRs i RRr.
EN
Introduction: Diseases of civilization pose a vital health problem of the fast developing countries, including Poland. Negative effects of the growing civilization contribute to diabetes, coronary heart disease, hypertension (HTN) and the osteoarticular system diseases. Apart from drug therapy, sanatorium and health resort treatment is being implemented in the treatment of chronic diseases. Its essence consists in application of the natural medicinal stimuli, which are individually selected when it comes to their kind, character and intensity. Aim: The aim of this paper is the evaluation of the influence of the balneotherapy and hydrotherapy on blood pressure value (BP). Material and method: The research included 150 patients of the Health Resort in Horyniec-Zdrój, results were obtained on the basis of BP measurement before and after the treatment as well as an anonymous questionnaire carried out among the patients. The influence of the medicinal treatment on the niekorzystvalue of the systolic (SYS) and diastolic (DIA) blood pressure was investigated. Socio demographic data and patients’ current diseases were also analyzed. Results: It has been demonstrated that HTN occurs more often in people over the age of 60 years, that have a secondary education or higher, unemployed and incapable of working. The value of the systolic blood pressure lowers after such treatments as: carbonic acid bath, hydrogen sulphide bath, whirlpool bath, 4-chamber bath and underwater massage. It rises after a shower and peloid compresses. On the other hand, the DIA decreases after such treatments as: carbonic acid bath, hydrogen sulphide bath, pearl bath, whirl bath for legs and increases after a shower. Conclusion: Taking everything into consideration, it may be concluded that applied treatments have a varied influence on the value of the SYS and DIA blood pressure.
Journal
Year
Issue
4
Pages
334–342
Physical description
Contributors
  • Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, Zamość
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość
  • Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka”, Horyniec-Zdrój
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość
  • Oddział Nefrologii, Endokrynologii,Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, Zamość
  • Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, Zamość
  • Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, Zamość
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a4aed5c-3804-4ec7-b5ab-6fea31bd5e93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.