PL EN


2016 | 2(24) | 115 - 124
Article title

Kapitał własny jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Equity as a source of financing for companies activities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Being observed in the recent years environment’s instability and acceleration of the economic processes cause that companies are enforced to be flexible, if they want to develop. In this context especially important role is played by ability of the correct sources of financing selection and setting level of equity in a company, which on the one hand will allow the entity to ensure financial stability, and on the other hand will offer attractive rate of return for the owners. In consequence, based on financial data of entities listed on the Warsaw Stock Exchange within WIG20, mWIG40 and sWIG80 indexes for the years 20102015, authors investigated level and conditions of equity usage in assets financing by companies in Poland.
PL
Obserwowana w ostatnich latach niestabilność otoczenia oraz przyspieszenie procesów gospodarczych powodują, że przedsiębiorstwa - chcąc się rozwijać – zmuszone są do elastyczności w swojej działalności. W kontekście tym szczególnie istotną rolę odgrywa umiejętność właściwego doboru źródeł finansowania oraz zdefiniowania poziomu kapitału własnego w przedsiębiorstwie, który z jednej strony będzie w stanie zapewnić jednostce gospodarczej stabilność finansową, zaś z drugiej zaoferuje atrakcyjną stopę zwrotu jej właścicielom. W związku z powyższym, w oparciu o dane finansowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 za lata 2010–2015, autorzy dokonali analizy skali oraz uwarunkowań wykorzystania kapitału własnego w finansowaniu działalności (aktywów) przez przedsiębiorstwa w Polsce.
Year
Volume
Pages
115 - 124
Physical description
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
  • Adamska Agata, 2016, Źródła finansowania spółek publicznych w Polsce, w: Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce, red. Jacek Grzywacz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
  • Bień Witold, 2008, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin
  • Duliniec Aleksandra, 2007, Finansowanie przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE
  • Grzywacz Jacek, 2012, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
  • Skowronek-Mielczarek Anna, 2007, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a4ca64f-9cd5-48ff-a630-bb24efaa36eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.