PL EN


2014 | 62 | 9: Sinologia | 009-025
Article title

Aksjologia a chińskie tradycyjne imiona kobiet

Title variants
EN
Axiology and Traditional Chinese Names of Women
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses the group of Chinese traditional female names containing lexemes denoting moral, mental and behavioural features of women. The features mentioned are related to human values distinguished by philosophers and psychologists in the domain of axiology, i.e. the theory of value. The typology of values elaborated by M. Rokeach in 1973 serves as a framework for the research. The research material contains 1050 lexemes evidenced in 2931 standard personal names of Chinese women. The lexemes denoting female values stand for 27% of all lexemes analysed, and occur in 1600 names. Personal names denoting the values reveal to some extent the system of values preferred in traditional China, and seem to be important for the further studies in the domain of axiology.
PL
Artykuł omawia grupę tradycyjnych chińskich imion żeńskich zawierających leksemy wskazujące na moralne, psychiczne i behawioralne cechy kobiet. Wspomniane cechy są podobne do Artykuł omawia grupę tradycyjnych chińskich imion żeńskich zawierających leksemy wskazujące na moralne, psychiczne i behawioralne cechy kobiet. Wspomniane cechy są podobne do wartości ludzkich wyróżnionych przez filozofów i psychologów w dziedzinie aksjologii, czyli teorii wartości. Typologia wartości opracowana przez Miltona Rokeacha w 1973 r. służy jako rama dla prowadzonych badań. Materiał badawczy zawiera 1050 leksemów obecnych w 2931 standardowych imionach własnych chińskich kobiet. Leksemy oznaczające wartości kobiece stanowią 27% wszystkich analizowanych leksemów, a występują w 1600 imionach. Nazwy własne oznaczające wartości ujawniają w pewnym stopniu system wartości preferowanych w tradycyjnych Chinach i wydają się istotne dla dalszych badań w dziedzinie aksjologii
References
 • Bartmiński, Jerzy. Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006.
 • Hung-ming Ku. The Spirit of Chinese people, Pekin: The Peking Daily News, 1915.
 • Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003.
 • Kaleta, Zofia. Świat ludzkich wartości odzwierciedlony w nazwach własnych (nazwiska zachodnioeuropejskie i słowiańskie), „Slavia Occidentalis” 52 (1994), s. 28–52.
 • Kaleta, Zofia. Świat ludzkich wartości odzwierciedlony w nazwach własnych osób (semantyka imion staropolskich z członami -mir, -mysł, -sław na tle indoeuropejskim), „Slavia Occidentalis” 53 (1995), s. 7–13.
 • Kaleta, Zofia. Świat ludzkich wartości odzwierciedlony w nazwach własnych osób (Imiona staropolskie z członem dobr(o) na tle indoeuropejskim i wartości w nich wyrażone, „Slavia Occidentalis” 54 (1997), s. 29–38.
 • Kaleta, Zofia. Human values as reflected in Indo-European compound-names, „Onoma” (Leuven) 34 (1998–1999), s. 83–93.
 • Kaleta, Zofia. Wartości i antywartości w staropolskich odapelatywnych nazwach osób, w: Nazwy własne a kultura, red. Zofia Kaleta, (Prace Slawistyczne 115), Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2003, s. 21–48.
 • Kaleta, Zofia. Values and antivalues in nicknames, w: Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, 2006, s. 145–155.
 • Kałużyńska, Irena. Chinese female namings. Past and present, Warszawa: Wydawnictwo Agade, 2008, s. 26–30, 153–161.
 • Kałużyńska, Irena. Semantically transparent given names of the Han nation, w: China Past and Present, red. Marcin Jacoby i in., Warszawa: WUW, 2010, s. 125-134.
 • Kang-hu Kiang, Chinese Civilization. An Introduction to Sinology, Szanghaj: Chung Hwa Book Co., 1935, s. 224–225.
 • Liji [„Zapisy o etykiecie”], Pekin: Shisanjing Zhushu, 1957.
 • Malec, Maria. Imię w polskiej antoponimii i kulturze, Kraków: DWN, 2001, s. 65–97.
 • Puzynina, Jadwiga. Język wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 19–43.
 • Rokeach, Milton. The Nature of Human Values, New York: The Free Press, 1973; Puzynina, Język wartości.
 • Rzetelska-Feleszko, Ewa. W świecie nazw własnych, Warszawa–Kraków: TNW, 2006.
 • Zhouli [„Rytuały Zhou], Pekin: Shisanjing Zhushu, 1957.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Aksjologia [dostęp: 31.03.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a4e6d73-a9bd-415d-89f0-3add6c8895ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.