PL EN


2012 | 1(13) | 71-81
Article title

Przysłówki mówiące o sposobie robienia czegoś na tle określeń jakościowych czynności

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Polish adverbs denotng manner of doing in comparison with qualitative descriptions of actions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses Polish adverbs denoting manner of doing. A semantic analysis has revealed the existence of three levels of the notion of manner of doing. The first is the level of rating; it comprises those adverbs which express subjective opinions on the given event, and thus it refers to the whole of the situation. The second is the level of qualification; it contains those adverbs which compare a specific manner of doing to how this kind of actions is usually performed. Finally, the third one is the level of quasi-description; adverbs of this type depict an action being a part of a more complex event (as e.g. the position or movement of the body while engaged in doing something), and hence their function in the sentence is that of description.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
 • Bogusławski A., 1994a, „*Dlaczego wiemy, za co powinniśmy kochać pana profesora?” – Dlaczego?*, [w:] idem, Sprawy słowa, Warszawa, s. 276–289.
 • Bogusławski A., 1994b: Semantic Primes for Agentive Relations, [w:] idem, Sprawy słowa, Warszawa, s. 330–352.
 • Bogusławski A., 2003, Aspekt i negacja, Warszawa.
 • Bogusławski A., 2005, O operacjach przysłówkowych, [w:] M. Grochowski (red.), Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, Toruń, s. 15–44.
 • Chojak J., 2009, Zrozumieć jak. Studium składniowo-semantyczne, Warszawa
 • Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa.
 • Duraj-Nowosielska I., 2007, Robić coś i coś powodować. Opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim, Warszawa.
 • Grochowski M., 1973, Eksplikacje znaczeń czasowników ruchu, [w:] M.R. Mayenowa (red.), Semiotyka i struktura tekstu, Wrocław, s.189–199.
 • Grochowski M., 1980, Pojęcie celu. Studia semantyczne, Wrocław.
 • Grzegorczykowa R., 1975, Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków, Wrocław.
 • M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
 • Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, http://korpus.pwn.pl
 • Searle J.R., 1995, Intencjonalność percepcji, [w:] B. Chwedeńczuk (red.), Filozofia percepcji, Warszawa, s. 223– 63.
 • Stanosz B., 1999, Logika języka naturalnego, Warszawa, „Biblioteka Myśli Semiotycznej” t. 43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a524bba-ce5c-482a-8486-c095fbaf7a45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.