PL EN


2013 | 82 | 167-176
Article title

Looping, czyli ekstaza powtórzenia

Title variants
EN
Looping, or the Ecstasy of Repetition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony jednemu z bardziej płodnych działań na obrazie – loopingowi. Autorka wybrała do analizy trzy typy loopingu: zapętlenie oparte na oświeceniowej idei encyklopedycznego porządkowania za pomocą „ruchomej klasyfikacji”, looping jako rytmiczne nawarstwienie repetytywnych elementów według zasady intensyfikacji lub zagęszczenia oraz looping jako abstrakcyjna forma oparta na transie. Naczelną i najbardziej sensotwórczą cechą organizującą strategię loopingową jest ruch. W pierwszym przypadku kolekcjonowanie osobliwych momentów buduje serię encyklopedii kinematograficznej. Zagęszczenie zaś, nawiązujące do Freudowskiej "Verdichtung", zarządza zasadą repetycji pojawiającej się wielokrotnie w różnych konfiguracjach w takich filmach, jak "Pièce Touchée". W loopingu opartym na transie i abstrakcji akcent pada na proces. Selektywność zawarta w seryjnych frazach loopingu wynosi myślenie o obrazie w przestrzeń form abstrakcyjnych i pozaobrazowych.
EN
The article is devoted to one of the most prolific methods of working with image – namely looping. The author considers three types of looping: looping based on the Enlightenment concept of encyclopaedic ordering using the „moving classification”, looping as a rhythmic accumulation of repetitive elements according to the principle of intensification and density, and looping as an abstract form based on trance. The guiding and organising principle of looping strategy is movement. In the first instance the collection of odd moments creates a series of cinematographic encyclopaedia. Whereas density, by referring to Freud’s "Verdichtung", manages the principle of repetition, that appears in many configurations in films such as "Pièce Touchée". In open looping based on trance and abstraction the accent falls on the process. The selectiveness contained in a series of phrases of looping makes it possible to appreciate the image in an abstract, none-image based dimensions.
Keywords
EN
looping  
Year
Issue
82
Pages
167-176
Physical description
References
  • Deleuze, Gilles. 1999. Bergsonizm. Tłum. P. Mrówczyński. Warszawa: Wydawnictwo KR.
  • Deleuze, Gilles. 2008. Kino. 1.Obraz-ruch 2.Obraz-czas. Tłum. J. Margański. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
  • Deleuze, Gilles. 2000. Nietzsche. Tłum. B. Banasiak. Warszawa: Wydawnictwo KR.
  • Dudley, Andrew. 1995. Eisenstein. W: Główne teorie filmu. Tłum. A. Kołodyński. Łódź: PWSFTViT.
  • Foucault, Michael. 2005. Słowa i rzeczy. Tłum. T. Komendant. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
  • Freud, Sigmund. 1998. Objaśnianie marzeń sennych. Tłum. R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.
  • Irzykowski, Karol. 1924. Dziesiąta muza: Zagadnienia estetyczne kina. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
  • Roussel, Raymond. 1979. Locus Solus. Tłum. A. Wolicka. Warszawa: PIW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a547d5f-b49c-4f30-b97d-cb37613a8682
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.