PL EN


2014 | 1/29/ | 64-86
Article title

Świat po I dekadzie XXI wieku. Czas na państwo socjalne

Authors
Content
Title variants
EN
World after the first decade of the XXI century. Time for the welfare state
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W publikacji przedstawiono opinię o źródłach, naturze i skutkach kryzysu, w jakim znalazł się światowy system ekonomiczny i finansowy. Opinię udokumentowano danymi ze znanych raportów. Zgodnie z główną tezą artykułu mechanizmy systemu ekonomicznego i finansowego w formach i modelu, jakie po zakończeniu „zimnej wojny” pod wpływem Stanów Zjednoczonych zostały przyjęte prawie na całym świecie są przyczyną długotrwałego kryzysu i stagnacji. Wzrost liczby ludności, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, postępująca dewastacja środowiska w połączeniu z brakiem mechanizmów podejmowania działań o wymiarze globalnym, wskazują na nową, dramatycznie trudną sytuację, w której znalazła się ludzkość. Pozostawienie mechanizmów systemu ekonomicznego i finansowego w obecnym stanie, z ideą zysku i pomnażania pieniędzy jako naczelną zasadą ludzkiej działalności, prowadzi nas krok po kroku w stronę katastrofy i globalnego konfliktu. Przemodelowanie systemu i postawienie na pierwszym miejscu konieczności zapewnienia godziwych warunków życia zamieszkujących Ziemię społeczeństw jest warunkiem, spełnienie którego może nas od katastrofy uchronić.
EN
The paper presents an opinion on the sources, nature, and consequences of the global economic and financial system. Opinion is documented by data of known reports. According to the main thesis of the article mechanisms of economic and financial system in the forms and the model, which at the end of the "cold war " under the influence of the United States were adopted almost all over the world are the cause of long-term crisis and stagnation. Population growth, depletion of natural resources, the progressive destruction of the environment, combined with the lack of mechanisms to take action on a global scale, indicate a new, dramatically difficult situation in which humanity found itself. Leaving the idea that profit and multiply money as a guiding principle of human activity, leading us step by step toward disaster and global conflict . Remodeling of the system and place on top of the need to ensure decent living conditions for populations inhabiting the Earth is a condition , the fulfillment of which can save us from disaster.
Year
Issue
Pages
64-86
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Politechnika Warszawska
References
 • Credit Suisse Global Wealth Report 2013 http://thenextrecession.files.wordpress.com/2013/10/global-wealth-report.pdf
 • Dowbor L.: „Od własności intelektualnej do zarządzania wiedzą”, Internacjonalista, http://internacjonalista.pl/historia-i-wspoczesno/historia-doktryn-lewicowych/2131-ladislau-dowbor-od-wasnoci-intelektualnej-do-zarzdzania-wiedz.html
 • Gauvin T.: “Economic Growth in a Sustainable Development Context”, The University of Maine, www.comm-dev.org
 • Glenn J. C., T. J. Gordon, & E. Florescu: “The Millennium Project, 2012 STATE OF THE FUTURE, Executive Edition, www.millennium-project.org
 • Gordon R. J.: “Is US Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds, Working Paper 18315 http://www.nber.org/papers/w18315 National Bureau of Economic Research, MA 02138 August 2012
 • Ha-Joon Chang: „23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, 2013.
 • Mason P.: „Finansowy kataklizm”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Morgan T.: “Perfect storm - energy, finance and the end of growth”, Wydawnictwo “Tullett Prebon”, http://www.tullettprebon.com/strategyinsights/
 • Morgan T.: „End-game - the denouement of exponentials”, Wydawnictwo “Tullett Prebon”, http://www.tullettprebon.com/strategyinsights/
 • Wilkinson R. G. & K. E. Pickett: “Income inequality and population health: A review and explanation of the evidence”, 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
ISSN
2391-5307
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a56d34f-4e8b-4673-a68e-64e4a0598882
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.