PL EN


2017 | 60 | 3 (123) | 83-94
Article title

Audio Description in Fine Arts

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is about audio description of works of art. The term audio description is defined at the beginning of the text, next there is a description of how AD began in the United States and in Poland. After that, the types of AD in works of art and the rules of its creating are presented. The following paragraphs are about translating paintings through the senses, that is the hearing (ekphrasis, soundpainting), the touch (miniature models, typhlographies, touch tours) the smell or the taste (specially prepared fragrance or taste composition). The article finishes with the author looking at AD in plastic arts in Muzeum Sztuki in Łódź and the Museum of the City of Łódź.
Year
Volume
60
Issue
Pages
83-94
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Audio Description: Lifelong Access for the Blind (2012), Report on user needs assessment, n.p.
 • Audiodeskrypcja obrazu Alchemik Sędziwój Jana Matejki (n.d.), Pałac Herbsta, www.palac-herbsta.org.pl/strona-99-warsztaty_dla_osob_z_dysfunkcja_
 • wzroku.html [access: 9.02.2017].
 • Audiodeskrypcja Sali Neoplastycznej w Muzeum Sztuki w Łodzi (2014), ty-pescript, Katedra Historii Sztuki, Łódź.
 • Balemans Percy (2013), Transcreation [in:] Diversification in the Language Industry: Success beyond translation, ed. N.Y. Adams, NYA Communica-tions, Brisbane.
 • Díaz Cintas Jorge (2007), Traducción Audiovisual y Accesibilidad [in:] Traduc-ción y accesibilidad. Subtitulación para sordos y audiodescripción para ciegos: nuevas modalidades de Traducción Audiovisual, ed. C. Jiménez Hurtado, Peter Lang, Frankfurt.
 • Dworak Jan (2015), Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie sposobu realizacji i jakości audiodeskrypcji w utworach audiowizualnych, n.p.
 • Dziadek Adam (2004), Obrazy i wiersze: z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Fundacja Kultury bez Barier (2012), Audiodeskrypcja — zasady tworzenia, http://kulturabezbarier.org/container/Publikacja/Audiodeskrypcja%20-%20zasady%20tworzenia.pdf [access: 8 February 2017].
 • Gabinet Izraela Poznańskiego, http://dostepne.muzeum-lodz.pl/index.php/
 • materialy-do-pobrania [access: 7 February 2017].
 • Golik-Gryglas Marta (n.d.), Audiodeskrypcja w sztukach plastycznych, http://audio-deskrypcja.pl/sztukiplastyczne.html [access: 7 February 2017].
 • Kalbarczyk Marek, Mirowski Janusz (2015), Świat opisywany dźwiękiem, Fun-dacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa.
 • Muzeum Miasta Łodzi. Udogodnienia, http://dostepne.muzeum-lodz.pl/
 • index.php/udogodnienia [access: 7 February 2017].
 • Muzeum Sztuki w Łodzi, http://msl.org.pl/ [access: 7 February 2017].
 • Neves Josélia (2012), Multi-sensory Approaches to (Audio) Describing the Visual Arts, “MonTi. Monografías de Traducción e Interpretación”, no. 4.
 • Pawłowska Aneta, Wendorff Anna (2016), Usłyszeć obraz — koncepcja au-diodeskrypcji Sali Neoplastycznej w Muzeum Sztuki w Łodzi [in:] Do-strzec więcej. Wybrane zagadnienia wizualizacji danych w badaniach nad dziedzictwem kulturowym, eds J. Kolenda, A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Agencja Wydawnicza ARGI s.c., Wrocław.
 • Pujol Joaquim, Orero Pilar (2007), Audio Description Precursors: Ekphrasis and Narrators, “Translation Watch Quarterly”, vol. 3 (2).
 • Sławiński Janusz (1998), Ekfraza [in:] Słownik terminów literackich, ed. M. Głowiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Warsztat na Zachętę II — Łódź. Muzeum Sztuki w Łodzi (2014), https://www.youtube.com/watch?v=9lhiPHvH6sw [access: 9 February 2017].
 • Więckowski Robert (2013), Zobaczyć muzeum [in:] ABC Gość niepełnospraw-ny w muzeum, no. 2, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbio-rów, Warszawa.
 • Więckowski Robert (2014), Audiodeskrypcja piękna, “Przekładaniec”, no. 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a5f6524-3c5f-47b1-8c6a-e4a41711bb8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.