PL EN


2015 | 2(36) | 245-256
Article title

The international competitiveness of polish agri-food products on the Nafta market under the trade-liberalization process

Content
Title variants
PL
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna polskich produktów rolno-spożywczych na rynku Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu w warunkach liberalizacji światowego handlu rolnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Accession to the European Union as well as the ongoing process of liberalization of global agricultural trade changed the conditions for agri-food trade between Poland and NAFTA countries. The study is an attempt to defi ne the signifi cance of NAFTA countries in the Polish agri-food trade, to assess the competitive position of selected Polish agri-food products on this market in years 2004–2012 and to predict its level for the year 2020, assuming two simulation scenarios: the lack of liberalization (I) and liberalization of world agricultural trade (II). A deliberately selected set of ex post indicators of competitive position as well as agricultural sector equilibrium model CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) were used in the paper. The analysis showed that among non-EU countries this trade bloc is one of the most important trade partners for Poland. On this foreign market mainly Polish animal products and fruits and vegetables were competitive. The results of model simulations conducted for different groups of agri-food products showed that by 2020 a favourable competitive position on the NAFTA market might be expected in meat and meat products as well as in milk and dairy products.
PL
Przystąpienie do Unii Europejskiej, a także trwający proces liberalizacji światowego handlu rolnego zmieniły warunki handlu rolno-spożywczego między Polską a krajami NAFTA. Artykuł wskazuje na znaczenie krajów NAFTA w polskim handlu rolno-spożywczym, prezentuje wyniki pozycji konkurencyjnej wybranych produktów rolno-spożywczych produkowanych w Polsce na rynku NAFTA w latach 2004–2012 oraz przewidywany jej poziom w roku 2020, w zależności od przyjętego w badaniu scenariusza symulacyjnego: liberalizacji i braku liberalizacji światowego handlu rolnego. W opracowaniu wykorzystano celowo dobrany zestaw ilościowych mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post, a projekcje wykonano przy wykorzystaniu modelu równowagi cząstkowej CAPRI. Analiza wykazała, że wśród krajów spoza UE NAFTA jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski w zakresie sektora rolno-spożywczego. Na tym rynku zagranicznym konkurencyjne były polskie produkty pochodzenia zwierzęcego oraz owoce i warzywa. Wyniki symulacji modelowych przeprowadzonych dla różnych grup produktów rolno-spożywczych wykazały, że do 2020 roku korzystną pozycję konkurencyjną na rynku NAFTA utrzymają produkty pochodzenia zwierzęcego.
Contributors
 • Universität Bonn
References
 • Additional Protocol to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union. OJ L 66 12.03.2005.
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2008 r. (2009). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2009 r. (2010). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2010 r. (2011). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymin w 2011 r. (2012). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2012 r. (2013). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Britz, W., Witzke, P. (2012). CAPRI model documentation 2012, Institute for Food and Resource Economics. Bonn: University of Bonn.
 • Decision 2/2000 of the EC-Mexico Joint Council of 23 March 2000. OJ L 157, 30.6.2000.
 • Eleventh anniversary of the Mexico-European Union FTA (2011). Mexico-EU Trade Links, no. 6, the Mexican Mission to the EU, Representative offi ce of the Ministry of the Economy. Retrieved April 10th 2013 from: http://www.economia-bruselas.gob.mx.
 • European Union and United States to launch negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership (2013). Memorandum. Retrieved February 16th 2013 from: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=869.
 • Johnsonn, R. (2014). The U.S. Trade Situation for Fruit and Vegetable Products, CRS Report. Retrieved September 19th 2013 from: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34468.pdf.
 • Kapusta, F. (2011). Rośliny oleiste wspomagają bilans zbożowy w Polsce. Przegl. Zboż.-Młyn., 10, 27–30.
 • Kita, K. (2014). Konkurencyjność polskiego handle rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej.Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.
 • Kiryluk-Dryjska, E., Baer-Nawrocka, A. (2013). Międzynarodowa konkurencyjność polskich produktów mleczarskich w warunkach liberalizacji rynku mleka. Gosp. Nar., 3 (259), 101–118
 • Kowalczyk, J. (2012). Papierosy, zboże i kawa – tym podbijamy zagranicę. Puls. Bizn., 228.
 • Overview of FTA and other trade negotiations (2015). Retrieved June 10th 2015 from: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.05.05.pdf.
 • Papierosy, wódka, kawa... Polska zarabia miliardy na sprzedaży używek. Wprost, 1689. Retrieved September 16th 2013
 • from: http://www.wprost.pl/ar/319546/Papierosy-wodkakawa-Polska-zarabia-miliardy-na-sprzedazy-uzywek/.
 • Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy Handel Rolny.Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa:PWE.
 • Polska trzecim największym eksporterem jabłek na świecie (2013). Retrieved July 21st 2013 from: http://forsal.pl/artykuly/720244,polska-trzecim-najwiekszym-producentemjablek-na-swiecie.html.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2003 roku (2004). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2004 roku (2005). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2005 roku (2006). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2006 roku (2007). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2007 roku (2008). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Produkcja i handel mięsem na świecie (2012). Retrieved December 12th 2012 from: http://ksow.pl/rynki-rolne/news/entry/3777-produkcja-i-handel-miesem-na-swiecie.html.
 • Revised draft modalities for agriculture (2008). TN/AG/W/4/Rev.4, WTO: Geneva.
 • Rosiak, E. (2005). Handel roślinami oleistymi. Seria: Polska wieś w Europie. Warszawa: IERiGŻ.
 • Second Additional Protocol to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union, OJ L 141, 02.06.2007.
 • Tariff Profiles (2012). WTO: Geneva.
 • Umowa o wolnym handlu UE-USA może mieć duży wpływ na rynek drobiu (2013). Retrieved December 18th 2013 from: http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/umowa-o-wolnym-handlu-ue-usa-moze-miec-duzywplyw-na-rynek-drobiu,93151.html.
 • UNCTADStat (2013). Retrieved September 7th 2013 from: http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a6689e1-d54d-48c0-b246-afd426d22ec1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.