PL EN


2014 | XVI/1 | 141-151
Article title

ROSYJSKA WIELOKULTUROWOŚĆ W OPOWIADANIACH ALEKSANDRA KUPRINA

Authors
Content
Title variants
EN
Russian Multiculturalism in Aleksander Kuprin’s Work
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Alexander Kuprin belongs to the group of social writers at turn of 19th century, who brought up aspects arising from contacts with different cultures, religions and languages on ethnically heterogeneous territory of the Russia. The author of The Duel eagerly used short prose forms, which he enriched with environmental and ethnographic reality, picturing mentality, customs and social problems, also religious and culture differences of other than Russian ethnic groups. In his work we can fi nd portrayals of Crimean Tatars and Greeks, Poles, Polishchuks, Ukraininas, Circassians, Georgians, Armenians, and Jews.
Year
Volume
Pages
141-151
Physical description
Dates
published
2014-06-01
Contributors
author
 • Instytut Neofi lologii Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Barański, Z. (1994). Okruchy polskie w twórczości Aleksandra Kuprina. Przegląd Rusycystyczny 1–2, s. 65–69.
 • Barański, Z. (2005). Wątki żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina. Midrasz 5(97), s. 16–19.
 • Białokozowicz, B. (1971). Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Bielniak, N. (2008). Motywy żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina. W: A. Ksenicz, P. Stasińska (red.). Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi. Zielona Góra: Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 47–57.
 • Błuszkowski, J. (2005). Stereotypy a tożsamość narodowa. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.
 • Chudziak, M. Być Czerkiesem. [Online] <http://www.new.org.pl/2012-06-25,byc_czerkiesem.html>. Dostęp: 9.06.2013.
 • Cieślik, K., Smaga J. (1991). Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX–XX). Życie intelektualne, sztuka, literatura. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Krzyżanowski, J.R. (1975). Marzyciel i Wampir. W: Reymont. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów i wstęp B. Kocówna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 168–176.
 • Musiał, Z., Wolniewicz, B. (2003). Ksenofobia i wspólnota. Kraków: Arcana.
 • Sielicki, F. (1996). Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej. Slavica Wratislaviensia 88.
 • Бунин, И. (1981). Куприн. B: И. Бинин. Воспоминания. Paris: LEV, s. 141–158.
 • Грищенко, А.И. (2006). Принципы составления словаря экспрессивных этнонимов русского языка. B: Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты): Международная научно-практическая конференция 17–19 марта 2006 г. Москва. [Online] . Dostęp: 21.06.2013.
 • Седых, А. А.И. Куприн. [Online] <http://www.a-port.us/gene/story/seduh.htm>. Dostęp: 17.12.2012.
 • Тэффи, Н. Моя летопись. [Online] <http://www.vek-serebra.ru/teffi /moia_letopis.htm>. Dostęp: 17.12.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a6840e4-03c6-4729-94df-90315dc35edc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.