PL EN


2013 | 2 | 5 | 235-246
Article title

Ochrona klientów kanału bancassurance w produktach ubezpieczeniowo-inwestycyjnych

Content
Title variants
EN
Customers’ protection in bancassurance channel on insurance and investment products
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyzwań oraz aktualnego stanu i opinii organów państwowych w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w sieciach bankowych. Artykuł koncentruje się w szczególności na analizie najnowszych uwag i wytycznych przygotowanych w tym zakresie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wskazane w niniejszym opracowaniu elementy wskazują na wiele praktyk, którymi podmioty oferujące produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne naruszają interes swoich klientów – począwszy od konstrukcji produktów, które są często bardzo złożone, poprzez ryzyko, którym są obarczane przyszłe potencjalne zyski, a na polityce informacyjnej i technikach akwizycji skończywszy. Zagadnienia zostały omówione i przeanalizowane pod kątem potencjalnej implementacji przez zakłady ubezpieczeń i banki.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
235-246
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot, tel. +48 608 44 54 88,, piotr.pisarewicz@wp.pl
References
 • 1. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń III/2010, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • 2. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń III/2011, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • 3. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń III/2012, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • 4. Gwizdała J. (2010), Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007–2009, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 3, Warszawa.
 • 5. III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi (2012), Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 • 6. Komunikat informacyjny z XXI posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2007 r., Warszawa.
 • 7. Kowalewski O. (1999), Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efektywność, Materiały i Studia NBP nr 95, Warszawa.
 • 8. List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do podmiotów objętych nadzorem ws. sprzedaży produktów inwestycyjnych, Warszawa, 26.09.2012.
 • 9. List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do Prezesów Zarządów Banków i Zakładów Ubezpieczeń, Warszawa, 21.02.2012.
 • 10. Messyasz-Handschke A. (2002), Bancassurance – współpraca czy konkurencja ?, „Bank i Kredyt”, kwiecień 2002, Warszawa.
 • 11. Ministerstwo Finansów o bancassurance i missellingu, „Dziennik Ubezpieczeniowy” nr 40 (3190), 26.02.2013.
 • 12. Opodatkowanie polisolokat w projekcie ustawy, „Dziennik Ubezpieczeniowy” nr 40 (3190), 26.02.2013.
 • 13. Pelc P., Bancassurance oczyma KNF, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, 13.03.2012.
 • 14. Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – raport Rzecznika Ubezpieczonych (2007), Warszawa.
 • 15. Polski Rynek Bancassurance III Q 2012, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 • 16. Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a6c45e8-306d-4996-aa4a-815c5476f26e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.