PL EN


2016 | 7 | 3 | 54-61
Article title

Aktywny uczeń na I etapie edukacyjnym – od idei do codziennych wyborów zawodowych

Authors
Content
Title variants
EN
The active student at the first educational stage – from ideas to daily professional choices
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Edukacja wczesnoszkolna, mimo zachodzących powoli zmian, to wciąż etap zdominowany przez transmisyjny model nauczania oparty na nauczycielskim przekazie gotowych treści. Wprowadzenie do codziennych zajęć rzeczywistej intelektualnej aktywności uczniów nie wydaje się tak trudne i obciążające, jak to czasem deklarują nauczyciele. Można np. zacząć od wyrównania proporcji w zakresie stosowanych metod (opartych głównie na aktywności nauczyciela i na aktywności uczniów), a przy tym postawić na zadania będące wyzwaniami dla uczniów.
EN
Despite slow developments, early primary education is still dominated by the transmission model of teaching, based on content-oriented teaching. Educators are expected to change their approach to learning and teaching, and to trigger the genuine intellectual activity of students. There are many available methods of doing it. It is recommended to begin with the rebalancing of methods, increasing student-centered ones and focusing on challenging tasks for students.
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
54-61
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Adrjan B. (2011), Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Kraków.
 • Bauman T. (2005), Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli, „Problemy Wczesnej Edukacji” nr 1.
 • Bruner J. (2006), Kultura edukacji, Kraków.
 • Dąbrowski M. (2013), (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Warszawa.
 • Dudzikowa M. (2015), Oznaki dehumanizacji szkoły. W perspektywie metaforyki odzwierzęcej [w:]
 • H. Kwiatkowska (red.), Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, Kraków.
 • Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli, http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf (17.06.2016).
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa.
 • Klus-Stańska D. (2005), Mentalne zniewolenie nauczycieli wczesnej edukacji – epizod czy prawidłowość, „Problemy Wczesnej Edukacji” nr 1(1).
 • Klus-Stańska D. (2014), Dezintegracja tożsamości i wiedzy jako proces i efekt edukacji wczesnoszkolnej [w:] D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków. Klus-Stańska D., Nowicka M. (2013), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk.
 • Kwaśnica R. (2014), Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności, Wrocław.
 • Ledzińska M., Czerniawska E. (2011), Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Warszawa.
 • Michalak R. (2004), Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Poznań.
 • Okoń W. (2003), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa.
 • Piotrowski E. (2003), Konstruktywizm jako teoretyczna podstawa procesu kształcenia [w:] K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Proces kształcenia i jego uwarunkowania, Szczecin.
 • Rozporządzenie MEN z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 560), http://bip.men.gov.pl/images/stories/rozporzadzenia/ 10_05_2013.pdf (17.06.2016).
 • Spitzer M. (2011), Jak uczy się mózg?, Warszawa.
 • Szumna D. (2008), Komu w szkole wolno pytać?, „Kwartalnik Edukacyjny” nr 3–4.
 • Szumna D. (2013), Wczesna edukacja dziecka – czas transmisji czy aktywnego zdobywania wiedzy [w:] E. Dolata, S. Pusz (red.), Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, Rzeszów.
 • Śnieżyński M. (2005), Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość, Kraków.
 • Włodarski Z., Matczak A. (1987), Wprowadzenie do psychologii, Warszawa.
 • Wójcik A., Wójcik S. (2014), Metody aktywizujące w procesie nauczania – uczenia się na I etapie edukacyjnym (opinie studentów pedagogiki), „Kwartalnik Edukacyjny” nr 3(78).
 • Warchoł T. (2015), Rozszerzona rzeczywistość jako nowoczesne techniczno-informatyczne narzędzie dydaktyczne, „Kwartalnik Edukacyjny” nr 4.
 • Vetulani J. (2014), Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a70eb61-c580-4b6f-8528-a8e048ab5970
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.