PL EN


2017 | 7 | 73-86
Article title

Wnioskowy tryb dostępu do informacji publicznej – wybrane problemy i proponowane zmiany

Authors
Content
Title variants
EN
Application procedure for the access to public information – selected issues and proposed changes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się zarówno na wybranych problemach praktycznych, jak i propozycjach zmian w trybie wnioskowym dostępu do informacji publicznej w Polsce. Dotychczasowa praktyka stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej ujawniła bowiem liczne wady i braki w obowiązującej regulacji prawnej.
EN
The article focuses on both selected practical problems and proposals of changes in the application procedure for the access to public information in Poland. Current practice of applying the provisions of the Access to Public Information Act has revealed numerous disadvantages and shortages in the existing legal regulations.
Contributors
author
  • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a765076-729b-4810-a23c-51d125bdba4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.