PL EN


2016 | 2 | 43-50
Article title

Metody i techniki leczenia uzdrowiskowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem opracowania jest usystematyzowanie metod i form stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym oraz ich ogólna charakterystyka. Wyodrębniono tu dziesięć metod leczenia uzdrowiskowego oraz przypisano im odpowiednie formy. Jest to opracowanie porządkujące widoczny w wielu publikacjach nieład w nazewnictwie procesu leczenia uzdrowiskowego, które powinno przyczynić się do łatwiejszego jednoznacznego porozumiewania się wśród specjalistów jak też wśród pensjonariuszy.
EN
The main objective of the study is to systematize the methods and forms used in spa treatment and their general characteristics. Distinguished here ten spa treatments and assigned the appropriate forms. The paper was ordered visible in many publications confusion in the SPA treatment naming SPA. It should contribute to easier communication among professionals and residents.
Year
Issue
2
Pages
43-50
Physical description
Dates
published
2016-06-29
Contributors
 • Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
References
 • Gaworecki W., 2007. Turystyka. PTE, Warszawa, s. 19-32.
 • Jojczyk S., 2011. Etyka turystyki uzdrowiskowej, w: Boruszczak M. (red.) Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa.Wyd. WSTiH w Gdańsku, s. 256.
 • Kozłowski A. Turystyka uzdrowiskowa istotnym elementem działalności polskich uzdrowisk. XIII Kongres Uzdrowisk Polskich 30.09. – 03.10.2004 r., Nałęczów, s. 16.
 • Koźmiński Cz., Michalska B., Szczepanowska E., Górnik K., Marks R., 2013. Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 163-193.
 • Krupa W., 2012. Przyszłość lecznictwa uzdrowiskowego. Monografia Kongresu Uzdrowisk Polskich, Szczawnica, s. 74.
 • Kuchcik M., Błażejczyk K., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A, Baranowski J., 2013. Potencjał leczniczy klimatuPolski. Wyd. Akademickie SEDNO, Warszawa, s. 11.
 • Lebiedzińska A., Czaja J., 2008. Aktywność fizyczna jako element prozdrowotnego stylu życia, w: Gaworecki W.,Mroczyński Z. (red.) Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia. Wyd. WSTiH w Gdańsku, s. 534.
 • Lewan M., 2004. Zarys dziejów turystyki w Polsce. Wyd. Proksenia, Kraków, s. 70.Lewan M., 2004. Zarys dziejówturystyki w Polsce. Wyd. Proksenia, Kraków, s. 70.
 • Lewandowski H., 2011. Rola gastronomii w leczeniu uzdrowiskowym, w: Boruczek M. (red.) Turystyka zdrowotnai uzdrowiskowa. Wyd. WSTiH w Gdańsku, s. 136-147.
 • Mika M., Ptaszycka-Jackowska D., 2007. Formy turystyki zdrowotnej, w: Kurek W. (red.) Turystyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mirek J., 2010. Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym, w: Szromek A. (red.) Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Wyd.Proksenia, Kraków, s. 188-193.
 • Mirek J., 2012. Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk,w: Szromek A. (red.) Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Wyd. Proksenia, Kraków, s. 78.
 • Ponikowska I., 2001. Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej. „Służba zdrowia”, nr 63-66.
 • Romaniuk P., 2010. Rola produktu uzdrowiskowego w polskim systemie zdrowotnym, w: Szromek A. (red.)Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Wyd. Proksenia, Kraków, s. 167-175.
 • Salmann N., 2010. Megatrend Wellness & SPA dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku. Wyd.Polska Akademia Gościnności, Kraków, s. 32-65.
 • Soliński T., Krupa J., 2011. Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk. Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, s. 107-108.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-0900
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a768c6f-d054-43fe-a3b7-b0236c94c00b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.