PL EN


2009 | 13 | 56-67
Article title

Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Efficiency of the development of high-tech industry in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the age of the emergence of information society, economic growth is increasingly dependent on the production, distribution and use of knowledge. The new, dominating role of science in economic and civilizational development boosts the prestige of technological sciences. Technological advances are among the most crucial factors affecting competition rules. They play a key role in both the processes leading to structural changes within an industrial branch and in the formation of new branches. The aim of the present paper is to analyse and assess the efficiency of the development of high--tech industry in Poland in the light of the science-related growth and transformation of the economy and the special role the industry plays in the working-out and maintenance of the competitive advantage of a country. From the perspective of world tendencies in the development of branches based on scientific and technological advances, Poland still displays a very low proportion of high-tech goods in total sales. What is needed is a global approach to the catching-up process, which is facilitated by the country’s membership in the European Union, support from the EU funds, and opening to the world economy.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, amswid@amu.edu.pl
References
 • Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Chojnicki Z., 2003, Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, „Przegląd Geograficzny”, 75, 1, s. 23–39.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Grudzewski W., Hejduk I., 2008, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Kasprzak W., Pelc K., 1999, Wyzwania technologiczne. Prognozy i strategie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Kobyłko G., Morawski M., 2006, Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Kukliński A. red., 2001, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • OECD, 2000, Knowledge management in the learning society, Paris.
 • Okoń-Horodyńska E., Piech K. red., 2005, Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – wnioski i rekomendacje, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Porter M., 1990, The competitive advantage of nations, Macmillan, London.
 • Porter M., 2006, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Przybyszewski R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Toffler A., 2003, Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI wieku, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Welfe W. red., 2007, Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wieloński A., 2007, Zmiany strukturalne w przemyśle światowym na przełomie wieków, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał red., Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
 • Woroniecki J., 2003, Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, „Ekonomista”, nr 5.
 • Zioło Z., 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał red., Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Warszawa–Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a76d490-11ef-4f1b-85a1-2e377096f67e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.