PL EN


2016 | 88(144) | 163-181
Article title

Disclosure on corporate and NGO cooperation in Poland – coming out or a low profile approach?

Content
Title variants
PL
Poziom ujawnień korporacji i organizacji pozarządowych odnośnie do współpracy w zakresie działań filantropijnych w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The first aim of the paper is to answer the question regarding the scope of the information on philanthropic cooperation revealed by corporations and charitable organizations in a transition country. We explore the findings from the content analysis of disclosures of 41 corporations and 82 foundations. The results showed that the scope of disclosure on corporate and NGO collaborations is small on both sides. The second objective of the paper is to explore the reasons of the small scope of disclosure on corporations’ and NGOs’ collaborations. In order to achieve the second aim, we extended our analysis through interviews with CSR managers and directors of foundations. Firstly, some managers adopt the stance that when there is no legal requirements or even voluntary guidelines (like GRI Guidelines), no further disclosure on collaboration is necessary. Moreover, the managers of corporations tend to follow the materiality rule in voluntary disclosure and reveal information only in projects with the biggest budgets and/or major social impact. NGOs do not see the benefits for them in publishing detailed information about their collaboration with companies.
PL
Pierwszym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie badawcze, jaki jest zakres ujawnianych informacji o współpracy korporacji i organizacji pozarządowych w Polsce. Dla realizacji tego celu zostały przeprowadzone badania ilościowe w formie analizy treści. Źródłem informacji wykorzystanych w badaniu są strony internetowe korporacji, fundacji oraz raporty społecznej odpowiedzialności. W badaniu wykorzystano ujawnienia 41 korporacji i 82 fundacji. Drugim celem artykułu jest zbadanie przyczyn niskiego poziomu ujawnień informacji o współpracy korporacji i organizacji nienastawionych na zysk. Aby osiągnąć drugi cel, zostały przeprowadzone wywiady z menedżerami CSR w korporacjach i z dyrektorami wybranych fundacji. Niektórzy menedżerowie wskazali, że jeśli nie ma obowiązkowych wymagań, ujawnienia dobrowolne nie są konieczne. Ponadto podstawą do podjęcia decyzji o ujawnieniu informacji jest jej istotność i tylko projekty, na które korporacje wydają duże kwoty środków pieniężnych lub projekty o wysokim wpływie społecznym są odpowiednio opisywane. Organizacje pozarządowe nie dostrzegają natomiast korzyści z ujawnień odnośnie do współpracy z korporacjami.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a864457-4de4-4a66-b26b-915f21b5884c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.