PL EN


2012 | 2(10) | 383-395
Article title

Polskiego nauczę się sam (?) [rec.] Natalia Ananiewa, T. Tichomirowa: Польский язык. Самоучитель для иачинающих

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, marcin.maciolek@wp.pl
References
 • Achtelik A., Kita M., Tambor J., red., 2010, Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice: Gnome.
 • Achtelik A., Niesporek¬ Szamburska B., 2010, Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci, Katowice: Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej.
 • Drwal¬ Straszakowa K., Martyniuk W., 2011, Powiedz to po polsku/Say it the polish Way. Ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu, Kraków: Universitas.
 • Gałyga D., 2011, Jak to łatwo powiedzieć… Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących A1, A2 (wersja polska), Kraków: Universitas.
 • Gębal P., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków: Universitas.
 • Janowska I., 2010, Planowanie lekcji języka polskiego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków: Universitas.
 • Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.
 • Krzanowska M., Romańska¬ Szeląg A., 2010, Testy semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1–C1, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Krzywańska M., Wicińska T., 2010, Testy śródsemestralne i semestralne z języka polskiego (poziom A1 i A2), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lipińska E., Skorupa E., 2010, Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych, cz. 1 i 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Machowska J., 2011, Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2, Kraków: Universitas.
 • Rabiej A., Marczyńska H., Zaręba B., red., 2011, 40 koncepcji dobrych lekcji [płyta CD], Kraków: Universitas.
 • Ruszer A., 2011, Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1, Kraków: Universitas.
 • Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A., 2010, Polski. Krok po kroku, Kraków: Polish¬ courses.com.
 • Tambor A., oprac., 2011, Zofia Nałkowska „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski „Proszę państwa do gazu”, t. 8 serii Czytaj po polsku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a8cbf32-ea9a-4634-8ae9-7d5429d1a500
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.