PL EN


2015 | 2(10)/2015 Social Policy and Models of Services for the Elderly International Perspective | 161-162
Article title

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational program

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
References
  • Tomczyk Ł. (2013), Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarzeobsługi nowych mediów w ramach działalności wolontariackiej (Digital Poland LighthouseKeepers – the Characteristics of Voluntary Work of Teaching Senior Citizens in theArea of New Media Use) [in:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (ed.),Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie (Ageing and Old Age ina Dynamically Changing World), Wydaw. Humanitas, Sosonowiec-Praga.
  • Tomczyk Ł. (2015), Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií, Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR, Praha.
  • Tomczyk Ł. (2015), Cyfrowy znaczy społeczny (Digital Means Social), [in:] Latarnicy. Przebudzeniemocy (Lighthouse Keepers. Th e Force Awakens), Wydaw. Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a8f245f-0a5e-4884-a986-5ccd073f6094
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.