PL EN


2015 | XCIV (94) | 303-316
Article title

Refleksje o płacy minimalnej

Authors
Content
Title variants
EN
Notes on the minimum wage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie, analiza i ocena poziomu i relacji wydajności pracy w Polsce w perspektywie regionalnej. Różnica w poziomie wydajności pracy w regionach pozostaje wysoka. Wśród przyczyn tego zjawiska można wskazać poziom wydajności pracy, który określa poziom wynagrodzeń w poszczególnych regionach. Tak więc przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza poziomu wydajności pracy w Polsce. Tezą potwierdzona w badaniu jest to, że utrzymujące się różnice w płacach w regionach Polski mogą być wyjaśnione przy pomocy różnic w poziomach i relacji płac, które są szczegółowo omówione w niniejszym opracowaniu.
EN
The aim of this study is to present, analyze and assess the level and relations of labor productivity in Poland in regional perspective. The difference in the level of productivity in regions still remains high. Among the reasons for this phenomenon we can indicate the levels of labor productivity, which determine the levels of wages in particular regions. Thus the subject of this paper is the analysis of the levels of labor productivity in Poland. The thesis stated in the study is that the maintained differences in wages in regions of Poland may be explained by differences in the levels and relations of wages, which are discussed in detail in the study.
Year
Volume
Pages
303-316
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Makroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, annakraj@uni.lodz.pl
References
 • A Strong Minimum Wage Can Help Working Families, Business and Our Economy Recover, NELP, New York 2011.
 • Anderson A., The Advantages of Minimum Wage, 2013, http://small_business; stan na dzień 22.05.2014 r.
 • Auerback M., Five reasons why we should raise the minimum wage, 2012, http://www.salon.com/2012/07/30/top_5reasons; stan na dzień 6.06.2013 r.
 • Baczewski G., Sarzalska M., Zielonka M., Analiza poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce, Dialog 2013/1 (36), s. 14–25.
 • Broniatowska P., Majchrowska A., Żółkiewski Z., Wynagrodzenia minimalne w Polsce. Czy powinno być zróżnicowanie regionalne?, Studia BAS 2013/4(36), s. 125–157.
 • Budnikowski T., Bezrobocie wyzwaniem współczesności, Instytut Zachodni, Poznań 2009.
 • Doyle A. (2014), Campaigns to Raise the Minimum Wage, http://jobsearch.about.com/od/minimum wage/fl/raise-minimum-wage.htm; stan na dzień 8.05.2014 r.
 • European Commission, Communication for the Spring European Council, Driving European Recovery 2009/2, Annex II.
 • Frieske K.W., O mankamentach propozycji Davida Hume’a i Stanisławy Golinowskiej, [w:] Polityka społeczna. Wybrane problemy. Wybór artykułów z lat 1999–2005, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Idczak M., Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie, Wiadomości Statystyczne 2011/11, s. 48–60.
 • Jacukowicz Z., Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę, Studia i Monografie, IPiSS, Warszawa 2007.
 • Jarzyński W., Rzońca A., Stolarczyk P., Wojciechowski W., Płaca minimalna zabija miejsca pracy, Analiza FOR 2014/2, s. 1–9.
 • Job Searching Poll Results, 2014, http://jobsearch.about.com/gi/pages/poll.htm?poll_id-0945016375; stan na dzień 8.05.2014 r.
 • Kabaj M., Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia minimalnego, Polityka Społeczna 2013/8, s. 8–15.
 • Kenworthy L., Jobs and Equality, Oxford 2008.
 • Konwencje i Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919–1994, PWN, Warszawa 1996.
 • Krajewska A., Changing role of the minimum wage in the economy, referat na 27th Annual Conference, Congress of Political Economists International, Zurich, 6–12.07.2014 r.
 • Krajewska A., Krajewski P., Piłat K., The Effect of the Minimum Wage on the Competitiveness of Economy, referat na konferencję Technology Innovation and Industrial Management, 29–31.05.2013 r., Phuket, Thailand 2013.
 • Krajewska A., Krajewski S., Is the minimum wage detrimental to the economy?, Olsztyn Economic Journal 2013/8 (4), s. 317–330.
 • Kurowski P., Minimum socjalne w marcu, czerwcu i wrześniu 2013 r., Polityka Społeczna 2014/1, s. 28–31.
 • Majchrowska A., Żółkiewski Z., The Impact of Minimum Wages on Employment in Poland, Investigaciones Regionales, Section Articles 2012, s. 211–239.
 • Rocznik Statystyczny Pracy, GUS, Warszawa 2012.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2004, 2010, 2013.
 • Ross D., Minimum Wage Increase Makes Good Business Sense, 2013, http://www.rocklandtimes.com; stan na dzień 5.07.2013 r.
 • Rutkowski W., Płaca minimalna – duży problem, Polityka Społeczna 2013/8, s. 1–8.
 • Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2007.
 • Suchecki B., Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce, [w:] S. Borkowska (red.), Wynagrodzenia godziwe. Koncepcje i pomiar, IPiSS, Warszawa 1999, s. 155–188.
 • Szarfenberg R., Czy i kiedy kryzys gospodarczy i wzrost nierówności dochodów są dobre dla ubogich [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, IPS UW, Warszawa 2009, s. 69–82.
 • Wyżnikiewicz B., Wzrost minimalnego wynagrodzenia jest szkodliwy dla gospodarki, Gazeta Wyborcza 6.12.2012 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a949c65-494d-41b5-8d8a-631ffd20c12a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.