PL EN


2016 | 2(84) | 26-37
Article title

POMOC DLA MŁODYCH ROLNIKÓW Z FUNDUSZY UE I ICH WYKORZYSTANIE NA PRZYKŁADZIE PODKARPACIA

Authors
Title variants
EN
The aid for young farmers of the UE founds and their utilization on the example Podkarpacie
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Once Polish agriculture became covered by the principles of the EU Common Agriculture Policy (COP), it enforced adaptation activities in farms in order to adjust to the rules of competition on common European market. The paper undertakes an assessment of the participation of young farmers in the absorption of EU funds for new investment in farms in regional frames over the period of 2007-2013 and 2014-2020. The study has shown that regions, which have agriculture with higher economic potential and more favorable agrarian structure (Kujawsko-pomorskie and Wielkopolska), utilize assistance of the EU to higher degree than regions, which have agriculture with weak economic potential and a small-farm structure. It applies in particular to agriculture of south-eastern Poland (Podkarpackie and Malopolska), which, because of structural restrictions, its low profitability and other restrictions, is unable to utilize fully the financial assistance available for farmers, despite farmer’s activity in those respects.
Year
Issue
Pages
26-37
Physical description
Contributors
author
 • Dr hab. prof. UR Teresa Miś, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland.
References
 • 1. Adamowicz M. (2008): Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drugą dekadę XXI wieku [w:] D. Kopycińska (red.): Polityka Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 26-35.
 • 2. Czyżewski A, Matuszczak A. (2013): Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013, Journal of Agribusiness and Rural Development, no 2 (28), s. 33-44.
 • 3. Brodziński Z. (2002): Założenia metodyczne prowadzonych badań [w:] Z. Brodziński (red.): Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • 4. Brodzińska K., Lewczuk A. (2002): Charakterystyka gospodarstw młodych rolników [w:] Z. Brodziński (red.): Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 61-74.
 • 5. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim, US w Rzeszowie, Rzeszów, 2012.
 • 6. Heffner K. (2011): Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich [w:] Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, W. Kamińska, K. Heffner (red.): Studia, tom CXXXVIII, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 9-34.
 • 7. Kiełbasa B., Puchała J. (2015): Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie rozdrobnionego rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, tom XVII, z. 1, s 107-111.
 • 8. Miś T. (2009): Specyficzne uwarunkowania prowadzenia gospodarstw przez młodych rolników, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 75, Wyd. SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 149-160.
 • 9. Miś T. (2011): Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania, nr 12, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • 10. Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wyd. Agrotec Polska Sp. Z o.o, MRiRW Warszawa 2010.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Dz.U., poz. 982, z dn. 14.07.2015 r.
 • 12. Rudnicki R., Wiśniewski Ł., Kluba M. (2015): Poziom i struktura przestrzenna rolnictwa polskiego w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2010, Roczniki Naukowe SERiA, tom XVII, z. 3, s. 337-342.
 • 13. Tomczak F. (2006): Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR, PAN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a9aa987-9391-4d0e-8857-44a9e3b6fa17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.