PL EN


2010 | 2(38) | 61-75
Article title

Wybrane zagadnienia pedagogii obdarowania papieża BenedyktaXVI

Authors
Title variants
EN
Selected Issues in Pope Benedict XVI's Pedagogy of Bestowal
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Agreement to being gifted is one of Pope Benedict XVI's most beautiful thoughts. Before a young pedagogue assumes responsibility for another man, he has to find this vocation, has to experience being gifted, he has to allow the act of being gifted in his own life. Accompanying a pupil in his life one has to discover the truth that in order to give one has to know what he himself has; in order to start a fire one has to burn himself. The concept of “pedagogy of bestowal” appears as a concept of formation of a young person who aspires to achieving a mature personality. At the basis of bestowal there is the primacy of accepting something from God. Its aim is to discover God's gifts, to accept them, to experience this richness, and to pass it to other people, in the sense of responsibility. According to Ratzinger the discovery of being given by God is the beginning of any true life with God and in God. It is also the basis for the formation of any human person. The man lives by a gift, no matter if he realizes it or not. Starting from life which is the “first” gift, he uses gifts that he comes across in his life, until the last gift, that is death. Benedict XVI points to five main goals in pedagogy of bestowal: faith, love, hope, responsibility and truth.
Contributors
author
 • Zespół Szkół nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie
References
 • Adhortacja Sacramentum caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła, Kraków 2007.
 • Anuszkiewicz A.: Słownik filozofii, Warszawa 2004.
 • Benedykt XVI do młodych, red. S. Szefer, Kraków 2006.
 • Benedykt XVI: List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania (21.01.2008), OsRomPol 29(2008), nr 4, s. 4-6.
 • Benedykt XVI: Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy, (17.01.2008), OsRomPol 29(2008), nr 3, s. 12-16.
 • Czaja A.: Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej, Lublin 2003.
 • Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej, Kraków 2006.
 • Encyklika Spe salvi o nadziei chrześcijańskiej, Kraków 2007.
 • Kempis S. von: Benedykt XVI. Podstawy nauczania, tłum. A. Peszke, Poznań 2006.
 • Olbrycht K.: O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2007.
 • Raport o stanie wiary. Rozmowa Vittorio Messoriego przeprowadzona w 1984 roku z ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem – prefektem Kongregacji Nauki Wiary – obecnym papieżem Benedyktem XVI, tłum. Z. Oryszyn, red. E. Data [i in.], Warszawa 2005.
 • Ratzinger J.: Błogosławieństwo Bożego Narodzenia. Medytacje, tłum. J.Merecki, Kraków 2006.
 • Ratzinger J.: Na początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu iupadku. Konsekwencje wiary w stworzenie, tłum. J. Merecki, Kraków 2006.
 • Ratzinger J.: O sensie bycia chrześcijaninem, tłum. J. Merecki, Kraków 2006.
 • Ratzinger J.: Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2005.
 • Ratzinger J.: Służyć Prawdzie. Myśli na każdy dzień, tłum. A. Warkotach, Wrocław 2001.
 • Ratzinger J.: Jezus z Nazaretu, 1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. W. Szymona, Kraków 2007.
 • Ratzinger J.: Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół na przełomie tysiącleci. Z kardynałem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków 2005.
 • Ratzinger J., Wiara i przyszłość, tłum. J. Merecki, Kraków 2007.
 • Ratzinger J.: Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 1994.
 • Seewald P.: Benedykt XVI. Portret z bliska, tłum. G. Popek, Kraków 2005.
 • Trwajcie mocni w wierze. Przemówienia i homilie Benedykta XVI w Polsce 25-28maja 2006, red. E. Data, K. Kuźnik, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2aa8e237-6f7a-411f-8a66-463d14a699c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.