PL EN


Journal
2017 | 38 | 79-113
Article title

O ideowo-politycznej odpowiedzialności Wojciecha Jaruzelskiego.

Title variants
EN
On The Ideological and Political Responsibility of Wojciech Jaruzelski.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There is a distinct division in judgements on W. Jaruzelski between people who regard him as a defender of socialism, and those who treat him as a traitor. In fact, Jaruzelski was nether of them. The analysis of his government policy indicates that he upholded the interests of the privilidged ruling group, that had developed into exploitative social class during the period of „real socialism” and perceived the further realisation of its interests only through systemic transformation towards capitalism. The Martial Law was not a form of securing socialism but a move to prepare conditions for overtly capitalist transformation.
Journal
Year
Issue
38
Pages
79-113
Physical description
Contributors
References
 • Dudek A. 2014. Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Arkana, Kraków.
 • Jaruzelski W. 1983. Przemówienia 1981–1982, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Jaruzelski W. 1985. Przemówienia 1984, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Jaruzelski W. 1991. [w]: Koniec epoki. Wywiady Maksymiliana Berezowskiego, Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”, Warszawa.
 • Jaruzelski W. 1992. Stan wojenny. Dlaczego…, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 • Jaruzelski W. 2000. Obrachunki z przeszłością, w: Polska pod rządami PZPR, red. M.F. Rakowski,Profi, Warszawa.
 • Jaruzelski W. 2005, Pod prąd. Refleksje rocznicowe, Comandor, Warszawa.
 • Kiszczak Cz. 2009. Solidarność niczego nie wywalczyła, „Newsweek Polska” z 28 kwietnia 2009 r., http://polska.newsweek.pl/kiszczak--solidarnosc-niczego-nie--wywalczyla,38955,1,1.html (16.06.2016).
 • Kochan J. 2013. Socjalizm, Scholar, Warszawa.
 • Kozyr-Kowalski S. 1979. Klasy i stany. Max Weber a współczesne teorie stratyfikacji społecznej, PWN, Warszawa.
 • Kramer M. 1998. Jaruzelski – Związek Radziecki – wprowadzenie stanu wojennego, w: „Zeszyt roboczy” generała Anoszkina 9–16 grudnia 1981 r., Instytut Studiów Politycznych PAN. Warszawa.
 • Łepkowski P. 2016. XX wiek. Pakt Jaruzelski-Rockefeller, „Rzeczpospolita. Rzecz o Historii” z 28 października 2016, s. J3.
 • MacEachin D.J. 2011. Amerykański wywiad i konfrontacja w Polsce 1980–1981, Rebis, Poznań.
 • Marks K. 1964. Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. VIII, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • państwo. Wybór studiów, t. II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Pawłow W. 1994. Byłem rezydentem KGB w Polsce, tłum. M. Raczyńska, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 • Pichoja R.G. 2011. Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991,
 • Puchała F. 2014. Ryszard Kukliński – popiół czy diament, „Dialog Edukacyjny. Kwartalnik Pedagogiczno-Społeczny” nr 2–3 (25–26), s. 43–47.
 • Rakowski M.F. 2004. Dzienniki polityczne 1981–1983, Iskry, Warszawa.
 • Rakowski M.F. 2005. Dzienniki polityczne 1987–1990, Iskry, Warszawa.
 • Ryszka F. 2002. Stan wojenny 1981. Decyzja, w: idem, Historia – polityka –
 • Smutny W. (W. Wołczew) 1991. Jaruzelski wykonał zadanie, „Przegląd Krytyczny. Pismo Niezależne” nr 1.
 • tłum. M.Głuszkowski, P. Zemszał, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Torańska T. 2006. Rozmowa z generałem Wojciechem Jaruzelskim, w: eadem, Byli, Świat Książki, Warszawa.
 • Zagajewski M. 2017. Półdemokracja, „Dialog Edukacyjny. Kwartalnik pedagogiczno-społeczny”, nr 3(38)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2aa9f128-e900-47ce-a154-13676777bc62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.