PL EN


2013 | 156 | 157-166
Article title

Klastry i ich wpływ na przedsiębiorczość w regionie

Authors
Content
Title variants
EN
Clusters and its Influence on Entrepreneurship in the Areas of their Operations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article presents the concept of clusters and its potential positive influence on the entrepreneurship expansion in the areas they run. The definition of cluster and entrepreneurship is included in that elaboration. Author indicated innovations as a key factor of entrepreneurship expansion which is strongly supported by the cooperation in clusters. In the article there is contained the author analysis of the connections between clusters advantages and key functions of entrepreneurship. Author tries to show how cluster affects on each of this functions. The elaboration presents the potential of clustering but also indicates the problems of polish conditioning for creating and effective development of such a cooperation. There are pointed some conclusions of author's researches in this area as well as the results of the researches made by Deloitte company. Article presents strongly positive influence of clusters on entrepreneurship and shows that it is worth to develop the clusters cooperation in polish regions.
Year
Volume
156
Pages
157-166
Physical description
Contributors
References
 • E. Skawińska, R.I. Zalewski: Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska. PWE, Warszawa 2009, s. 19.
 • M. Gorynia, B. Jankowska: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2008, s. 34-35.
 • M.E. Porter: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001, s. 16.
 • P. Drucker: Innowacje i przedsiębiorczość. PWE, Warszawa 1992, s. 175.
 • S. Kwiatkowski: Przedsiębiorczość intelektualna. PWN, Warszawa 2000, s. 87.
 • J. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1962.
 • L. Palmen, M. Baron: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. PARP, Warszawa 2008.
 • R. Blażlak: Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw. W: Klastry w gospodarce regionu. Red. K. Owczarek. Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s. 32.
 • A. Pietruszka-Ortyl: Organizacja sieciowa. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła. Difin, Warszawa 2007, s. 56.
 • J. Piaseczny: Czynniki i uwarunkowania procesu tworzenia i rozwoju klastrów. W: Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Red. E. Bojar. Politechnika Lubelska, Lublin 2006, s. 93-94.
 • B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila: Klastry na świecie - studia przypadków. Difin, Warszawa 2009, s. 26-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2aab871a-8f56-40ed-909c-9a1b13dd6599
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.