PL EN


2018 | 1(21) | 181-198
Article title

ANALIZA WYBRANYCH POZAEKONOMICZNYCH DETERMINANT POPYTU TURYSTYCZNEGO W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Content
Title variants
EN
NON-ECONOMIC DETERMINANTS OF THE TOURISM DEMAND IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było zbadanie wpływu wybranych czynników pozaekonomicznych na zróżnicowanie wielkości popytu turystycznego wśród państw Unii Europejskiej w podziale na turystykę krajową i wyjazdową. Dodatkowym celem pracy była analiza wpływu omawianych determinant popytu na wybór pomiędzy turystyką krajową a wyjazdową. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie wielu wniosków dotyczących wpływu geograficznych i społecznych determinant popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej.
EN
The article was thought to study the influence of the selected non-economic factors on the diversity of the tourism demand in the countries of the European Union, both in the domestic and outbound tourism. The additional aim of the thesis was to analyze the influence of the discussed non-economic determinants of demand on choosing between domestic and outbound tourism. Basing on the analysis it’s possible to arrive at numerous conclusions.
Year
Volume
Pages
181-198
Physical description
Contributors
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
  • Panasiuk A., Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2007.
  • Song H., Witt S.F., Tourism Demand Modelling and Forecasting, Pergamon, Oxford 2000.
  • Song H., Tourism demand modelling and forecasting: how should demand be measured?, “Tourism Economics” 2010 16(1).
  • Vanhove N., The Economics of Tourism Destinations, Elsevier 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ab76228-b3bf-475b-9105-8d6d337f8ef8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.