Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 10(2) | 55-69

Article title

Między geografią a polityką. O pewnym międzywojennym dyskursie krajoznawczym

Content

Title variants

EN
Between geography and politics. About a certain interwar touring discourse

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu jest opis geograficzno-politycznego dyskursu wpisanego w międzywojenną krajoznawczą serię wydawniczą „Cuda Polski”. Zawarte w poszczególnych tomach opisy regionów przedwojennej Rzeczypospolitej zostały poddane przez autorów zabiegom symbolicznej polonizacji, sprowadzającej narodowościowe zróżnicowanie polskiego państwa do wymiaru etnograficznej barwności. Ujawnieniu tych ideologicznych mechanizmów posłużyły w artykule odwołania do badawczych założeń geografii wyobrażonej, polityki miejsca i polityki pamięci.
EN
The subject of the article is a description of the geographical-political discourse entered in the interwar tourist series “The Wonders of Poland”. The descriptions of regions of the prewar Republic of Poland included in the individual volumes were subjected by the authors to the symbolic polonization, which reduced the national diversity of the Polish state to the ethnographic patchwork dimension. The disclosure of these ideological mechanisms was enabled in this article by references to the research assumptions of imaginative geography, politics of place and politics of memory.

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Chomiuk A. 2010. Integracja czy wykluczenie? Polski projekt kolonialny na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej w optyce F.A. Ossendowskiego i J. Mackiewicza. W Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską. K. Stępnik, D. Trześniowski (red.). Lublin. 231–244.
 • Chudziński E. 2013. Regionalizm. Idea – ludzie – instytucje. Warszawa.
 • Friedrich J. 2012. „Białość jego czerń pruska pokryła”. Wizualne konstrukcje polskości Gdańska w publikacjach okresu międzywojennego. W Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918–1939. D. Konstantynów, M. Omilanowska (red.). Gdańsk. 121–145.
 • Graff G. 1998. „«Cuda Polski» – mityczna przestrzeń, mityczne dzieje”. Polska Sztuka Ludowa – Konteksty z. 3–4. 98–104.
 • Kaszuba E. 2004. System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1939. Toruń.
 • Kozyra W. 2014. „Regionalizm administracyjny w Polsce w latach 1926–1939”. Res Historica nr 37. 125–138.
 • Kwiatkowski E. 1996. Przedmowa. W A. Patkowski. Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie. Warszawa.
 • Łopalewski T. 1990. Między Niemnem a Dźwiną. Kraków.
 • Nijakowski L. 2006. Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa.
 • Ossowski S. 1984. O ojczyźnie i narodzie. Warszawa.
 • Podhorski B. 1938. Zagadnienia społeczeństwa i państwa polskiego na Wołyniu. Poznań.
 • Program regionalizmu polskiego z roku 1926. http://regionalizmpolski.pl/?program-regionalizmu-polskiego-z-roku-1926,31 (dostęp: 17.01.2018).
 • Prystor A. 1990. Przedmowa. W T. Łopalewski. Między Niemnem a Dźwiną. Kraków.
 • Rausz M. 2006. „«Cuda Polski» Rudolfa Wegnera: historia edycji”. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 39 Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IV. 156–166.
 • Romer E. 1901. Rola rzek w historyi i geografii narodów. Lwów.
 • Rybicka E. 2015. Relacje centro-peryferyjne a polityka konstruowania tożsamości regionalnej. W Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. W. Browarny. E. Rybicka, D. Lisak-Gębala (red.). Kraków. 13–29.
 • Smoleński J. 1926. „Przyrodzony obszar Polski i jego granice w świetle nowoczesnych poglądów”. Przegląd Geograficzny t. VI. 33–44.
 • Stobniak-Smogorzewska J. 2008. „Osadnictwo na Wołyniu 1921–1940”. Niepodległość i Pamięć nr 27. 153–176.
 • Studencki S. 1931. O typie psycho-fizycznym Polaka. Przyczynek do charakterystyki psychologicznej typów antropologicznych wśród młodzieży polskiej. Poznań.
 • Umiastowski R. 1921. Terytorium Polski pod względem wojskowym. Warszawa.
 • Umiastowski R. 1925. Granice polityczne, naturalne i obronne w czasach pokoju i wojny. Kraków.
 • Wanatowicz M. W. 1994. Śląsk i Pomorze w świadomości społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. W Górny Śląsk i Pomorze dwa symbole niezależności drugiej Rzeczypospolitej. Materiały VI Ogólnopolskiego Seminarium historyków powstań śląskich i plebiscytu. M. Mroczko (red.). Bytom. 53–64.
 • Wasylewski S. 1973. Wspomnienia i szkice znad Warty. Poznań.
 • Wasylewski S. 1990. Lwów. Wrocław.
 • Wysocka B. 1981. Regionalizm Wielkopolski w II Rzeczypospolitej (1919–1939). Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2abb6fbb-dc01-4487-b94a-05ee0ae97c85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.