PL EN


2014 | 17 | 3(64) | 150-157
Article title

Rozwój finansów islamskich – stan i perspektywy

Title variants
EN
The development of Islamic finance – condition and outlook
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych zasad formułowanych przez Islam, które regulują islamski sektor bankowy oraz analiza perspektyw jego rozwoju. Finanse islamskie pełnią coraz ważniejszą funkcję na globalnym rynku kapitałowym. W artykule omówiono wybrane zasady bankowości muzułmańskiej, koncentrując się na jej najistotniejszych cechach. W drugiej części artykułu poddano analizie perspektywy i rozwój finansów islamskich. Szczególny nacisk położono na zbadanie rynku Sukuk, instrumentów których wartość emisji tylko w latach 2008-2012 wzrosła siedmiokrotnie, dzięki czemu stają się coraz bardziej popularne wśród inwestorów.
EN
The aim of this article is to present the fundamental principles formulated by Islam, that govern the Islamic banking sector and an analysis of the prospects for its development. Islamic finance have an increasingly important function in the global capital market. The paper presents selected principles of Islamic banking, focusing on its most important characteristics. The second part of the article analyzes the prospects and development of Islamic finance. Particular emphasis was placed on the exploration of Sukuk market, instruments whose value emissions has increased sevenfold in years 2008-2012, making them progressively popular among investors.
Year
Volume
17
Issue
Pages
150-157
Physical description
Dates
published
2014-10
Contributors
  • Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot, Poland, bankowosc@wzr.ug.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2abc5b6b-cc36-4226-aced-af3481970868
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.