PL EN


2014 | 7 | 249-265
Article title

Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz zakładu energetycznego – wybrane aspekty podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych

Content
Title variants
EN
Fee to establish an easement of transmission to energy plant – the selected issues of tax on goods and services and the tax on civil law transactions
Languages of publication
Abstracts
W przypadku zakładów energetycznych posiadane urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej do odbiorców (sieć elektroenergetyczna) najczęściej zlokalizowane są na nieruchomościach niebędących własnością zakładu. Poza tym w celu umożliwienia przyłączenia nowych odbiorców zakład prowadzi lub planuje budowę nowych urządzeń, które również w większości przypadków zlokalizowane będą na cudzych nieruchomościach. W niniejszym artykule przedstawione zostaną skutki, na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, umownego ustanowienia w formie aktu notarialnego służebności przesyłu za wynagrodzeniem.
EN
In case of energy plants, the appliances used for providing the recipients with the electrical power, are mostly located on the real estates (plots) that are not owned by the plants. Besides, in order to connect a new recipient, the plant constructs or plans to construct new appliances that again in most cases will be located on the plots, not being owned by the plant. In this article the author presented also the consequences, under the tax on goods and services as well as under the tax on civil law transactions, of the conventional arrangement, in the form of the Notary Deed, to establish the easement of the transmission against remuneration.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ac3fd09-22be-440c-aaf9-c819f05e74a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.