PL EN


2012 (R. XI) | 2(44) | 7 - 21
Article title

Czy prawo zmienia społeczną rzeczywistość? Obraz działań lokalnych wobec problemu przemocy nad dzieckiem w rodzinie po nowelizacji prawa

Authors
Title variants
Can the law change the reality? The picture of local activity to the problem of violence against children within a family after reforming the law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiany artykuł jest próbą ukazania bezpośrednich skutków wejścia w życie w 2010 roku nowelizacji prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z punktu widzenia specyficznej ofiary przemocy w rodzinie, jaką jest dziecko. Przyjęto, iż w sposób najbardziej rzetelny sytuację obrazują działania podejmowane w praktyce społecznej środowisk lokalnych – gmin, czyli w bezpośredniej bliskości dzieci ofiar przemocy w rodzinie. Przeprowadzone na losowych jednostkach terytorialnych (gminach) badania kwestionariuszowe pokazały, iż w rok po wejściu w życie nowelizacji, działania polegające na wypełnieniu ustawowego obowiązku opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały w większości gmin wypełnione w stosownym czasie, jednakże realizacja działań praktycznych takich, jak zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i organizacja poradnictwa w zakresie przemocy domowej, a także organizowanie specjalnych programów w stosunku do rodzin z problemem przemocy wobec dziecka, nie przedstawia jak na razie zbyt satysfakcjonującego obrazu. Na podstawie analizy określonych aspektów stanu działań gminnych sformułowano rekomendacje dotyczące intensyfikacji działań.
EN
The paper presents immediate consequences of law concerning family violence reformation, which was done in 2010, from the child as a victim perspective. It was assumed that the most precise picture of the effects of the new act, is the one of the local activities - undertake by districts, because of the direct proximity to the family violence victims. The undertaken research of random chosen districts (with the use of a questionairy) showed, that a year after new regulations, law activities (act obligations) were fulfilled in majority of Polish districts, whereas the practical ones such as: organizing institutions of support for victims, institutions of counselling or special programmes for families with the problem of child abuse, are satisfied, yet. On the base of the result of this special survey some recommendations are proposed .
Issue
Pages
7 - 21
Physical description
Dates
published
2012-06 - 2012-07
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ac4f10d-edd9-4a5c-a6e8-61762e9bc9bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.